Turpinās P28 projekta “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (01.10.- 31.12.2021):

 • Veikti izstrādājuma konstruktīvi uzlabojumi
 • Sagatavota tehniskā dokumentācija paraugu izpētei, lai noteiktu:
  • Vēja slodzes izturību
  • Ūdens necaurlaidību
  • Gaisa caurlaidību
  • Siltumcaurlaidību
  • Akustiskās īpašības
 • Uzsākta paraugu ražošana.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izpētīt specializēto koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģijas un radīt savu ražošanas tehnoloģiju specializēto moduļu izgatavošanai. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju divu turpmāk tipveida produktu ražošanai – sanitārā mezgla moduļi un apkures mezgla moduļi.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (2021.gada oktobris – decembris) P1 projektā:

 • Pabeigta koksnes izmantošanas atbalsta rīka konceptuālā prototipa izstrāde;
 • Turpinās ar antipirēniem apstrādāto materiālu novecināšanas pētījuma datu apstrāde;
 • Turpinās ielīmēto stieņu ražošanas tehnoloģijas nepilnību novērtējums.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P29 projekta “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (01.10-31.12.2021):

 • Veikta koka moduļa mehāniskās stiprības un stabilitātes noteikšana;
 • Veikta trokšņu izolācijas gaisā noteikšana brīvi stāvošam koka modulim;
 • Pabeigts tvaika caurlaidības un mitrumnecaurlaidības novērtējums;
 • Pabeigts konstrukciju siltumcaurlaidības novērtējums.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izstrādāt rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu. Veiksmīga pētījuma rezultātā izstrādāts specializēta koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģija un iegūti produkta risinājumu tehniskie novērtējumi.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.10. – 31.12.2021) pārskatā P2:

 • Skenēšanas iekārtas testēšanas industriālā vidē rezultātu apstrāde, apkopošana un analīze; atsevišķu tehnisku problēmu novēršana attēlu atpazīšanā, programmatūras pilnveidošana un uzlabošana;
 • Koksnes vainu aizvietošanas/labošanas piemērotākās tehnoloģijas izvēle un aprobācija;
 • Pētījuma rezultātu apkopošana, analīze, publikācijas sagatavošana.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Sadarbībā ar uzņēmumu “Pavasars Windows” uzsāk projektu pie jauna tipa koka logu prototipa izpētes un eksperimentālās izstrādes

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Windows” ir uzsācis pētniecības projektu ar mērķi izpētīt inovatīvu logu ražošanas tehnoloģiju un radīt atbilstošu ražošanas tehnoloģiju. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju inovatīvu logu ražošanai.

Vairāk par projektu lasīt šeit.

Jaunas un pilnveidotas testēšanas metodes Mēbeļu un Cieto biodegvielu testēšanas sektorā

Testēšanas laboratorija ik gadu cenšas paplašināt savas tehniskās iespējas, iegūstot arī trešās puses neatkarīgu apliecinājumu – akreditāciju. Šogad akreditācijas sfēru esam papildinājuši Mēbeļu un virsmu apdares testēšanas sektorā ar zīdaiņu pārtīšanas galdu testēšanu (LVS EN 12221-2) un pilnveidojuši sēdmēbeļu testēšanu (LVS EN 1022), kā arī Cieto biodegvielu testēšanas sektorā ar oglekļa, ūdeņraža un slāpekļa satura noteikšanu (LVS EN ISO 16948).

Vairāk informācija par testēšanas metodēm atrodama šeit.