Sadarbībā ar uzņēmumu “Pavasars Housing Construction” uzsāku projektu par rūpnieciski izgatavotu koka celtniecības moduļa prototipa izstrādi

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction” ir uzsācis pētniecības projektu ar mērķi izpētīt specializēto koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģijas un radīt savu ražošanas tehnoloģiju specializēto moduļu izgatavošanai. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju divu turpmāk tipveida produktu ražošanai – sanitārā mezgla moduļi un apkures mezgla moduļi.

Vairāk par projektu lasīt šeit.

Sadarbībā ar uzņēmumu “Pavasars Windows” uzsāk projektu pie jauna tipa koka logu prototipa izpētes un eksperimentālās izstrādes

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Windows” ir uzsācis pētniecības projektu ar mērķi izpētīt inovatīvu logu ražošanas tehnoloģiju un radīt atbilstošu ražošanas tehnoloģiju. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju inovatīvu logu ražošanai.

Vairāk par projektu lasīt šeit.

Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.10.2020 – 30.12.2020):

 • Ņemot vērā pandēmijas izraisīto ietekmi uz projekta attīstību ir veikta projekta izpildes pārplānošana;
 • Uzsākta pakalpojumu sniedzēja atlase priekš informatīvā atbalsta rīka konceptuālā risinājuma izstrādes;
 • Pamatojoties uz līdz šim iegūtajiem rezultātiem koksnes ugunsaizsardzības risinājuma pētījumos ir sagatavots:
  • Principiāls koksnes pretuguns apstrādes tehnoloģiskais apraksts;
  • Koksnes pretuguns apstrādes iekārtu konceptuāls prototips;
  • Vadlīnijas apstrādes atbilstības tehniskai novērtēšanai;
  • Detalizēts darba plāns nākamajiem pētījuma etapiem;
 • Turpinās konstruktīvo savienojumu ar ielīmētajiem stieņiem tehnoloģiju izpēte.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.10.2020 – 30.12.2020):

 • Reaģējot uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ietekmi uz projekta izpildes gaitu, veikta nepieciešamā pārplānošana;
 • Kopā ar sadarbības partneri no IKT un mašīnbūves sektora veiktas kokmateriālu skenera prototipa testēšanas sērijas industriālā vidē, noskenētas vairākas kokmateriālu sagatavju partijas un iegūti ap 3000 dēļu attēlu paraugu;
 • Veikta kokmateriālu skenera prototipa salāgošana ar garināšanas optimizācijas iekārtu un 3D skenēšanas funkcijas pievienošana;
 • Pilnveidota koksnes vainu un defektu klasifikācijas sistēma, izveidota objektu atpazīšanas bibliotēka populārākajiem defektiem;
 • Aprobēta un pilnveidota defektu marķēšanas mākoņpakalpojumu sistēma, turpinās koksnes vainu un defektu marķēšana uz attēliem, turpinās dziļās datormācīšanās sesijas.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Jaunas un pilnveidotas testēšanas metodes Mēbeļu un Cieto biodegvielu testēšanas sektorā

Testēšanas laboratorija ik gadu cenšas paplašināt savas tehniskās iespējas, iegūstot arī trešās puses neatkarīgu apliecinājumu – akreditāciju. Šogad akreditācijas sfēru esam papildinājuši Mēbeļu un virsmu apdares testēšanas sektorā ar zīdaiņu pārtīšanas galdu testēšanu (LVS EN 12221-2) un pilnveidojuši sēdmēbeļu testēšanu (LVS EN 1022), kā arī Cieto biodegvielu testēšanas sektorā ar oglekļa, ūdeņraža un slāpekļa satura noteikšanu (LVS EN ISO 16948).

Vairāk informācija par testēšanas metodēm atrodama šeit.