Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.2021 – 31.03.2021):

 • Projekta realizācija turpinās Covid-19 pandēmijas izraisītās ietekmes un ierobežojumu ietvarā;
 • Nomarķētas koksnes vainas un defekti ap 300 kokmateriālu attēliem, veiktas dziļās datormācīšanās sesijas;
 • Ar Meža nozares kompetences centra atbalstu izveidots video par projekta realizāciju https://www.youtube.com/watch?v=zacaFmCGoc8;
 • Dalība konferencē «Zināšanās balstīta meža nozare», 26-27/01/2021;
 • Sadarbībā ar IKT partneri un LLU ITF maģistratūras programmas profesoru un maģistrantiem pieteiktas 2 tēmas LLU zinātniskai konferencei «Engineering for Rural Development 2021» un iesniegtas publicēšanai 2 publikācijas.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P28 projekta “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.-30.03.2021):

 • P28 – Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde
 • Sagatavots detalizēts produkta izpētes plāns;
 • Sagatavota detalizēta produkta specifikācija;
 • Veiktas pirmās produkta energoefektivitātes pārbaudes;
 • Notiek eksperimentālo paraugu izgatavošana

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izpētīt specializēto koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģijas un radīt savu ražošanas tehnoloģiju specializēto moduļu izgatavošanai. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju divu turpmāk tipveida produktu ražošanai – sanitārā mezgla moduļi un apkures mezgla moduļi.

Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.-30.03.2021) P1 projektā:

 • Turpinās projekta realizācija atbilstoši izmainītajam darba plānam, kuru bija nepieciešams mainīt, lai ievērtētu COVID-19 izraisītās ietekmes;
 • Radīts konceptrisinājums koksnes dziļajai piesūcināšanai ar ugunsaizsardzības līdzekļiem;
 • Turpinās konstruktīvo savienojumu komponenšu atbilstības novērtējumi – izvēlētās līmes piemērotības pārbaudes;
 • Turpinās darbs pie atbalsta rīka prototipa izstrādes;
 • Dalība konferencē «Zināšanās balstīta meža nozare», 26-27/01/2021.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P29 projekta “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.-30.03.2021):

 • Sagatavots detalizēts produkta izpētes plāns;
 • Tiek veidots produkta komponenšu katalogs;
 • Pabeigta produkta izpētes parauga funkcionalitātes novērtējums, lai definētu veiktspējas izpētes galvenos virzienus.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izstrādāt rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu. Veiksmīga pētījuma rezultātā izstrādāts specializēta koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģija un iegūti produkta risinājumu tehniskie novērtējumi.

Sadarbībā ar uzņēmumu “Pavasars Windows” uzsāk projektu pie jauna tipa koka logu prototipa izpētes un eksperimentālās izstrādes

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Windows” ir uzsācis pētniecības projektu ar mērķi izpētīt inovatīvu logu ražošanas tehnoloģiju un radīt atbilstošu ražošanas tehnoloģiju. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju inovatīvu logu ražošanai.

Vairāk par projektu lasīt šeit.

Jaunas un pilnveidotas testēšanas metodes Mēbeļu un Cieto biodegvielu testēšanas sektorā

Testēšanas laboratorija ik gadu cenšas paplašināt savas tehniskās iespējas, iegūstot arī trešās puses neatkarīgu apliecinājumu – akreditāciju. Šogad akreditācijas sfēru esam papildinājuši Mēbeļu un virsmu apdares testēšanas sektorā ar zīdaiņu pārtīšanas galdu testēšanu (LVS EN 12221-2) un pilnveidojuši sēdmēbeļu testēšanu (LVS EN 1022), kā arī Cieto biodegvielu testēšanas sektorā ar oglekļa, ūdeņraža un slāpekļa satura noteikšanu (LVS EN ISO 16948).

Vairāk informācija par testēšanas metodēm atrodama šeit.