Jaunas un pilnveidotas testēšanas metodes Mēbeļu un Cieto biodegvielu testēšanas sektorā

Testēšanas laboratorija ik gadu cenšas paplašināt savas tehniskās iespējas, iegūstot arī trešās puses neatkarīgu apliecinājumu – akreditāciju. Šogad akreditācijas sfēru esam papildinājuši Mēbeļu un virsmu apdares testēšanas sektorā ar zīdaiņu pārtīšanas galdu testēšanu (LVS EN 12221-2) un pilnveidojuši sēdmēbeļu testēšanu (LVS EN 1022), kā arī Cieto biodegvielu testēšanas sektorā ar oglekļa, ūdeņraža un slāpekļa satura noteikšanu (LVS EN ISO 16948).

Vairāk informācija par testēšanas metodēm atrodama šeit.

Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.2020 – 31.03.2020):

 • turpināts rūpnieciskais pētījums, kurā izstrādāta kokmateriālu vizuālās identificēšanas iekārtas (skenera) prototipa specifikācija projektā izvirzīto uzdevumu sasniegšanai,
 • turpinās tehnoloģiju aprobācija laboratorijas vidē,
 • veikta sadarbības partnera piesaiste no IKT un mašīnbūves sektora prototipa izstrādei,
 • veikta sākotnējā prototipa tehnisko parametru projektēšana un pasūtītas komplektējošās sastāvdaļas.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.2020 – 31.03.2020):

 • uzsākta sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un īpašumu apdrošinātāju AAS “Balta”, lai veiktu datu apkopojumu par visiem fiksētajiem ugunsgrēkiem valstī kopš 2010. gada;
 • tiek veidota sadarbība ar citām apdrošināšanas kompānijām, kas veic mājokļu apdrošināšanu un tās ietvaros veic ugunsgrēku ekspertīzes;
 • sagatavota un iesniegta publikācija “A SURVEY OF STATISTICS OF BUILDING FIRES IN LATVIA” starptautiskās zinātniskās konferences “26th Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2020″” rakstu krājumam;
 • tiek turpināts darbs ar ugunsaizsardzības parametru definēšanu;
 • turpinās darbs pie paraugu dabiskās novecināšanas testiem;
 • turpinās darbs ar mākslīgās novecināšanas un uguns reakcijas testiem;
 • veikta testa iekārtas salāgošanai nepieciešamo detaļu izgatavošana;
 • izmēģināti vairāki testa paraugu izgatavošanas modeļi un turpinās darbs ar pētījuma paraugkopām;
 • turpinās darbs ar rūpnieciski koksnē ielīmētu stieņu ražošanas kontroles sistēmas modelēšanu.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Noslēgusies projekta “Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte” īstenošana

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektā “Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte”, kas tiek īstenots saskaņā ar 08.04.2011. līgumu Nr. L-KC-11-0004 sadarbībā ar:

liaa_logo_saurais              eraf_a6806                logo

Vairāk informācijas lasīt šeit.