Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.10.2019 – 31.12.2019):

  • uzsākts rūpnieciskais pētījums, kurā identificē, apkopo un klasificē ozola koksnes vainas grīdas virsklāja materiāla sagatavēs, tās dokumentējot un uzkrājot to grafiskos attēlus,
  • veikta padziļināta industriālo kokmateriālu vizuālās identificēšanas iekārtu (skeneru) piemērotības analīze projektā izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējā atskaite periodā – 01.07.-30.09.2019.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.10.2019 – 31.12.2019):

  • Uzsākts rūpnieciskais pētījums, kur vadoties no priekšizpētē iegūtās informācijas tika veikts ugunsgrēka evakuācijas eksperiments, kurā  iegūtie dati tiek apstrādāti, lai tuvākajā laikā definētu rezultātus un galvenos secinājumus, uz kuru pamata tiks lūgtas atļaujas veikt sistemātiskus novērojumus iepriekš izvēlētās ēkās ar mērķi noteikt Latvijā raksturīgās evakuācijas procesu īpatnības.
  • Uzsākts darbs pie eksperimentālo paraugu izgatavošanas dabiskās novecināšanas testiem. Pētījuma uzsākšanas stadijā izvēlēti divi kokmateriālu antipirēni, kas uzrādījuši labu virsmas slapināšanas un dziļu iesūkšanās spēju, pie noteiktām virsmas apstrādes metodēm un koku sugām.
  • Kokmateriālu savienojumu veiktspējas pētījuma uzsākšanas stadijā izvēlēts veikt izraušanas spēka un sagrāves rakstura noteikšanas eksperimentus, izmantojot vienu, četrus un sešus ielīmētos stieņus, variējot dažādus savienojuma tehnoloģiskos parametrus.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Noslēgusies projekta “Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte” īstenošana

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektā “Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte”, kas tiek īstenots saskaņā ar 08.04.2011. līgumu Nr. L-KC-11-0004 sadarbībā ar:

liaa_logo_saurais              eraf_a6806                logo

Vairāk informācijas lasīt šeit.