Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.07.2020 – 30.09.2020):

  • Pirmie rezultāti pētījumā par Latvijas situāciju ugunsaizsardzības jomā publicēti “26th Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2020″” rakstu krājumam zinātniskā publikācijā “A SURVEY OF STATISTICS OF BUILDING FIRE IN LATVIA”;
  • Apkopoti pirmie dati pētījumā par dažādu impregnēšanas tehnoloģiju ietekmi uz egles un priedes koksnes piesātinājumu ar antipirēniem un sagaidāmo ugunreakcijas klasi pirms un pēc dabīgās paraugu novecināšanas.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.07.2020 – 30.09.2020):

  • Kopā ar sadarbības partneri no IKT un mašīnbūves sektora izgatavots un uzstādīts kokmateriālu skenera prototips testēšanai industriālā vidē;
  • Veikta prototipa tehnisko parametru un veiktspējas sākotnējā testēšana, noskenētas 200 kokmateriālu sagataves;
  • Izveidota un aprobēta defektu klasifikācijas sistēma, izveidota defektu marķēšanas mākoņpakalpojumu sistēma, nomarķētas koksnes vainas un defekti 200 kokmateriālu sagatavēm, veiktas pirmās dziļās datormācīšanās sesijas.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība. Vairāk informāciju lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Jaunas un pilnveidotas testēšanas metodes Mēbeļu un Cieto biodegvielu testēšanas sektorā

Testēšanas laboratorija ik gadu cenšas paplašināt savas tehniskās iespējas, iegūstot arī trešās puses neatkarīgu apliecinājumu – akreditāciju. Šogad akreditācijas sfēru esam papildinājuši Mēbeļu un virsmu apdares testēšanas sektorā ar zīdaiņu pārtīšanas galdu testēšanu (LVS EN 12221-2) un pilnveidojuši sēdmēbeļu testēšanu (LVS EN 1022), kā arī Cieto biodegvielu testēšanas sektorā ar oglekļa, ūdeņraža un slāpekļa satura noteikšanu (LVS EN ISO 16948).

Vairāk informācija par testēšanas metodēm atrodama šeit.

Noslēgusies projekta “Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte” īstenošana

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektā “Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte”, kas tiek īstenots saskaņā ar 08.04.2011. līgumu Nr. L-KC-11-0004 sadarbībā ar:

liaa_logo_saurais              eraf_a6806                logo

Vairāk informācijas lasīt šeit.