Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.10.2019 – 31.12.2019):

  • Uzsākts rūpnieciskais pētījums, kur vadoties no priekšizpētē iegūtās informācijas tika veikts ugunsgrēka evakuācijas eksperiments, kurā  iegūtie dati tiek apstrādāti, lai tuvākajā laikā definētu rezultātus un galvenos secinājumus, uz kuru pamata tiks lūgtas atļaujas veikt sistemātiskus novērojumus iepriekš izvēlētās ēkās ar mērķi noteikt Latvijā raksturīgās evakuācijas procesu īpatnības.
  • Uzsākts darbs pie eksperimentālo paraugu izgatavošanas dabiskās novecināšanas testiem. Pētījuma uzsākšanas stadijā izvēlēti divi kokmateriālu antipirēni, kas uzrādījuši labu virsmas slapināšanas un dziļu iesūkšanās spēju, pie noteiktām virsmas apstrādes metodēm un koku sugām.
  • Kokmateriālu savienojumu veiktspējas pētījuma uzsākšanas stadijā izvēlēts veikt izraušanas spēka un sagrāves rakstura noteikšanas eksperimentus, izmantojot vienu, četrus un sešus ielīmētos stieņus, variējot dažādus savienojuma tehnoloģiskos parametrus.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: