Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.2020 – 31.03.2020):

  • uzsākta sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un īpašumu apdrošinātāju AAS “Balta”, lai veiktu datu apkopojumu par visiem fiksētajiem ugunsgrēkiem valstī kopš 2010. gada;
  • tiek veidota sadarbība ar citām apdrošināšanas kompānijām, kas veic mājokļu apdrošināšanu un tās ietvaros veic ugunsgrēku ekspertīzes;
  • sagatavota un iesniegta publikācija “A SURVEY OF STATISTICS OF BUILDING FIRES IN LATVIA” starptautiskās zinātniskās konferences “26th Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2020″” rakstu krājumam;
  • tiek turpināts darbs ar ugunsaizsardzības parametru definēšanu;
  • turpinās darbs pie paraugu dabiskās novecināšanas testiem;
  • turpinās darbs ar mākslīgās novecināšanas un uguns reakcijas testiem;
  • veikta testa iekārtas salāgošanai nepieciešamo detaļu izgatavošana;
  • izmēģināti vairāki testa paraugu izgatavošanas modeļi un turpinās darbs ar pētījuma paraugkopām;
  • turpinās darbs ar rūpnieciski koksnē ielīmētu stieņu ražošanas kontroles sistēmas modelēšanu.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: