Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.10.2020 – 30.12.2020):

 • Ņemot vērā pandēmijas izraisīto ietekmi uz projekta attīstību ir veikta projekta izpildes pārplānošana;
 • Uzsākta pakalpojumu sniedzēja atlase priekš informatīvā atbalsta rīka konceptuālā risinājuma izstrādes;
 • Pamatojoties uz līdz šim iegūtajiem rezultātiem koksnes ugunsaizsardzības risinājuma pētījumos ir sagatavots:
  • Principiāls koksnes pretuguns apstrādes tehnoloģiskais apraksts;
  • Koksnes pretuguns apstrādes iekārtu konceptuāls prototips;
  • Vadlīnijas apstrādes atbilstības tehniskai novērtēšanai;
  • Detalizēts darba plāns nākamajiem pētījuma etapiem;
 • Turpinās konstruktīvo savienojumu ar ielīmētajiem stieņiem tehnoloģiju izpēte.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: