Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.10.2020 – 30.12.2020):

 • Ņemot vērā pandēmijas izraisīto ietekmi uz projekta attīstību ir veikta projekta izpildes pārplānošana;
 • Uzsākta pakalpojumu sniedzēja atlase priekš informatīvā atbalsta rīka konceptuālā risinājuma izstrādes;
 • Pamatojoties uz līdz šim iegūtajiem rezultātiem koksnes ugunsaizsardzības risinājuma pētījumos ir sagatavots:
  • Principiāls koksnes pretuguns apstrādes tehnoloģiskais apraksts;
  • Koksnes pretuguns apstrādes iekārtu konceptuāls prototips;
  • Vadlīnijas apstrādes atbilstības tehniskai novērtēšanai;
  • Detalizēts darba plāns nākamajiem pētījuma etapiem;
 • Turpinās konstruktīvo savienojumu ar ielīmētajiem stieņiem tehnoloģiju izpēte.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.10.2020 – 30.12.2020):

 • Reaģējot uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ietekmi uz projekta izpildes gaitu, veikta nepieciešamā pārplānošana;
 • Kopā ar sadarbības partneri no IKT un mašīnbūves sektora veiktas kokmateriālu skenera prototipa testēšanas sērijas industriālā vidē, noskenētas vairākas kokmateriālu sagatavju partijas un iegūti ap 3000 dēļu attēlu paraugu;
 • Veikta kokmateriālu skenera prototipa salāgošana ar garināšanas optimizācijas iekārtu un 3D skenēšanas funkcijas pievienošana;
 • Pilnveidota koksnes vainu un defektu klasifikācijas sistēma, izveidota objektu atpazīšanas bibliotēka populārākajiem defektiem;
 • Aprobēta un pilnveidota defektu marķēšanas mākoņpakalpojumu sistēma, turpinās koksnes vainu un defektu marķēšana uz attēliem, turpinās dziļās datormācīšanās sesijas.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: