Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.07.2021 – 30.09.2021) pārskatā P2:

 • Noslēgusies skenēšanas iekārtas testēšanas sesija industriālā vidē.
 • Turpinās koksnes vainu un defektu marķēšana, un dziļās datormācīšanās sesijas.
 • Veikta padziļināta iegūto attēlu apstrādes iespēju, metožu un tehnoloģiju izpēte.
 • Koksnes vainu lokalizēšanas un identificēšanas ar konvolūciju neironu tīklu tehnoloģijām izpēte un aprobācija.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P28 projekta “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (30.06. – 30.09.2021):

 • veikta testešanas laboratoriju piedāvajuma canu aptauja un sadarbībai izvēlēta KTU laboratorija;
 • saņemts koriģēts produkta apraksts eksperimentiem no Pavasars,
 • veikts precizējoši Siltumcaurlaidības aprēķini un saņemti komentāri no KTU par konkretās konstrukcijas testēšanu un izrunātas komentetās detaļas ar Pavasars.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izpētīt specializēto koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģijas un radīt savu ražošanas tehnoloģiju specializēto moduļu izgatavošanai. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju divu turpmāk tipveida produktu ražošanai – sanitārā mezgla moduļi un apkures mezgla moduļi. Vairāk informācijas skatīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (2021.gada jūlijs – septembris) P1 projektā:

 • Uzsākta un turpinās cenu aptauja koksnes izmantošanas atbalsta sistēmas programmas prototipa funkcionalitātes iztrādei;
 • Paveikts koksnes piesūcināšanas tehnoloģiskās iekārtas būvniecības izmaksu aprēķins;
 • Veikta datu ievākšana par ilgtermiņā novecinātajiem ar antipirēnu apstrādātās, otrās kārtas koksnes paraugiem;
 • Turpinās darbs pie ielīmēto stieņu eksperimentālās izstrādes  – tehnoloģijas un potenciālo produktu izmēģinājumi.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P29 projekta “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (30.06. – 30.09.2021):

 • Izstrādāti detalizētāki produktu aprakstošie arhitektūras rasējumi eksperimentālajam modulim “LUĪZE”;
 • Veikti ugunsizturības aprēķins atsevisķiem konstrukciju risinājumiem (tiek papildināti);
 • Energoefektivitātes aprēķini atsevišķiem konstrukciju risinājumiem (tiek papildināti);
 • Turpināts darbs ar materiālu specifikāciju tabulām;
 • Izveidoti konstrukciju apraksta kartītes par materiāliem, stiprinājumiem, ugunsizturību un energoefektivitāti ( vēl tiek papildināts);
 • Aizsākta cenu aptauja par moduļa nesošo konstrukciju nestspējas noteikšanu.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izstrādāt rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu. Veiksmīga pētījuma rezultātā izstrādāts specializēta koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģija un iegūti produkta risinājumu tehniskie novērtējumi. Vairāk informācijas skatīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: