Būvizstrādājumi

buvizstradajumi testesanaTestēšanas laboratorijas mehāniskās testēšanas sektors veic koksnes un tās izstrādājumu fizikālo un mehānisko testēšanu saskaņā ar starptautiski atzītu standartu prasībām.

Mehāniskās testēšanas sektorā galvenokārt tiek noteiktas  masīvkoksnes, līmēto konstrukciju kokmateriālu un koksnes plātņu materiālu fizikālās un mehāniskās īpašības. Tomēr piedāvājam veikt arī dažādu citu materiālu un izstrādājumu fizikāli mehānisko īpašību testēšanu pēc standarta vai klienta prasībām pielāgotām metodēm.

Izsniedzam starptautiski atzītus,akreditētus testēšanas pārskatus par sekojošiem rādītājiem:

  • Līmēm: nenesošam pielietojumam paredzēto koka konstrukciju līmju klasifikāciju atbilstoši mitrumizturības klasēm D1-D4;
  • Zāģētiem un garenfrēzētiem konstrukciju kokmateriāliem: koksnes mitrums, blīvums, robežstiprība liecē un lieces elastības moduļi;
  • Līmētajiem konstrukciju kokmateriāliem: ķīļtapu savienojumu robežstiprība liecē, līmēto brusu robežstiprība liecē un lokālais lieces elastības modulis; līmēto brusu līme šuves bīdes stiprība, mitrums  un blīvums;
  • Koksnes plātņu materiāliem: robežstiprība un elastības modulis liecē; stiepes stiprība perpendikulāri pret plātnes plakni; skrūvju noturība; mitrums; blīvums; uzbriešana biezumā pēc iegremdēšanas ūdenī, līmējuma stiprība saplākšņiem.

Mehāniskās testēšanas sektorā uzstādītas mūsdienīgas testēšanas iekārtas ar maksimālo slogošanas diapazonu no 100 līdz 600 kN un vispusīgu palīgaprīkojuma klāstu, kas paver plašas iespējas dažādu būvizstrādājumu un materiālu mehānisko īpašību testēšanai.

Testēšanas standarti un tehniskie noteikumi.

Fizikālā un mehāniskā testēšanas (būvizstrādājumu testēšana) VIDEO.

Testēšanas pakalpojumu  sniegšanas kārtība (pasūtījuma noformēšana).

Kontaktpersona papildus informācijas gadījumā –  Jānis Iejavs.