Enerģētika

energetika testesanaTestēšanas  laboratorija veic dažādu enerģētiskās koksnes produktu testus saskaņā ar cietās biomasas kvalitātes pārbaudes metodiku, kas apstiprināta Eiropas standartizācijas komitejas standartos EN. Šķeldām, granulām, briketēm un citiem līdzīgiem produktiem ir nepieciešams novērtēt galvenos parametrus, mitrumu, daļiņu izmērus, siltumspēju,  pelnu saturu, kas raksturo to energoefektivitāti.

Testēšanas laboratorijas personāls ir paaugstinājis kvalifikāciju šīs nozares vadošajās laboratorijās  Somijā. Laboratorija ir aprīkota ar modernu un atbilstošu aparatūru, kas ļauj iegūt ātru un precīzu rezultātu.

Nepieciešamības gadījumā veicam paraugu atlasi pasūtītāja uzdevumā  un sagatavojam tos testēšanai. Piedāvājam sevišķi izdevīgus nosacījumus juridiskām personām regulāriem testiem produktu kvalitātes uzraudzības nodrošināšanai gan ražošanā, gan piegādē.

Pasūtījuma noformēšanas veidlapa.

Testēšanas standarti un tehniskie noteikumi.

Cietās biomasas testēšanas VIDEO.

Testēšanas pakalpojuma sniegšanas kārtība (pasūtījuma noformēšana).

Kontaktpersona papildus informācijas gadījumā – Andris Dekšnis.