Kontakti

Birojs
Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija, LV-3001
Tālr. +371 63010605
Fakss: +371 63010609
e-pasts: meka@e-koks.lv

 

Rekvizīti
SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
Reģ.Nr. LV43603022749
Banka: AS “SEB banka”, UNLALV2X,
Konts: LV55UNLA0050005497239
Banka: AS “DNB banka”, RIKOLV2X,
Konti: LV93RIKO0002013295511

Andrejs Domkins
Direktors
Mob.tālr. +371 29242363
E-pasts: andrejs.domkins@e-koks.lv

Kārlis Būmanis
Direktora vietnieks
Mob.tālr. +371 29455069
E-pasts: karlis.bumanis@e-koks.lv

Ruta Liņķe
Biroja administratore
Mob.tālr. +371 28322634
E-pasts: ruta.linke@e-koks.lv

Edgars Bukšāns
Laboratorijas tehniskais vadītājs
Mob.tālr. +371 26372288
E-pasts: edgars.buksans@e-koks.lv

Uldis Spulle
Direktora vietnieks zinātniskajā darbā
Mob.tālr. +371 29548959
E-pasts: uldis.spulle@e-koks.lv

Kristaps Zīverts
Laboratorijas kvalitātes vadītājs
Mob.tālr. +371 25431623
E-pasts: kristaps.ziverts@e-koks.lv

Jānis Iejavs
Laboratorijas inženieris
Mob.tālr. +371 29847056
E-pasts: janis.iejavs@e-koks.lv

Andris Dekšnis
Laboratorijas inženieris
Mob.tālr. +371 29591553
E-pasts: andris.deksnis@e-koks.lv

Uldis Ruks
Tehniskās daļas vadītājs
Mob.tālr. +371 29189961
E-pasts: uldis.ruks@e-koks.lv

Sigita Liše
Projekta vadītāja, mārketinga speciāliste
Mob.tālr. +371 26814105
E-pasts: sigita.lise@e-koks.lv

Roberts Keraitis
Meža mašīnu operatoru mācību centra vadītājs
Mob.tālr. +371 29493953
E-pasts: roberts.keraitis@e-koks.lv

Egils Sausserdis
Mācību centra instruktors
Mob.tālr. +371 27019526
E-pasts: egils.sausserdis@e-koks.lv

Edgars Bajinskis
Mācību centra instruktors
Mob.tālr. +371 26814149
E-pasts: edgars.bajinskis@e-koks.lv

Raimonds Lipenbergs
Mācību centra instruktors
Mob.tālr. +371 26316155
E-pasts: raimonds.lipenbergs@e-koks.lv

Elīna Borovikova
Mācību centra sekretāre
Mob.tālr. +371 28376632
E-pasts: elina.borovikova@e-koks.lv

Ināra Linde
Galvenā grāmatvede
Mob.tālr. +371 26369966
E-pasts: inara.linde@e-koks.lv

Astrīda Stepiņa
Meža nozares informācijas analītiķis
Tālr. +371 63010605
E-pasts: astrida.stepina@e-koks.lv

Igors Krasavcevs
Informācijas centra vadītājs
Mob.tālr. +371 29258042
E-pasts: Igors.krasavcevs@latvianwood.lv