Par mums

meka_logoSIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, saīsināti – MeKA, ir dibināta 2004.gada decembrī.

Vīzija un misija:

MeKAs vīzija ir kļūt par vienu no efektīvākajiem meža un koksnes kompetences centriem Baltijas valstīs, kurā kompetenti un motivēti darbinieki piedāvā produktu izpētes, attīstības un testēšanas, un neformālās profesionālās izglītības pakalpojumus.

MeKAs misija ir īstenot izglītības, zinātnes un industrijas integrāciju, sekmējot meža nozares izaugsmi par viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko, uz zināšanām balstīto nozari Latvijā.

Mērķis un uzdevums:

MeKAs mērķis ir apvienot augstskolas un nozares uzņēmēju spēkus, lai celtu meža nozares konkurētspēju Baltijā.

MeKAs pamatuzdevums ir kompetenti un atbildīgi risināt nozares izvirzītos meža un koksnes produktu attīstības un profesionālās izglītības pilnveidošanas jautājumus.

Vērtības:

  • Virzība uz pakalpojumu kvalitāti,
  • Modernu tehnoloģiju izmantošana,
  • Profesionalitāte, tās pilnveidošana,
  • Ētiska attieksme pret darbu un kolēģiem.

Darbības virzieni:

  • Pētnieciskie un attīstības projekti,
  • Pakalpojumi testēšanas un pielietojamo pētījumu jomā,
  • Tālākizglītības pasākumi un atbalsts profesionālās izglītības pilnveidošanai.

MeKA un sabiedrība

MeKA ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas uztur aktīvu dialogu ar sabiedrību, ceļot tās informētības līmeni, kā arī īsteno uzņēmējdarbību, kas orientēta uz mūsu uzņēmuma īpašnieku, klientu, darbinieku, ekspertu un citu institūciju vajadzību apmierināšanu (uzņēmuma un iesaistīto pušu mijiedarbība).