P28 projekta “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” 2.starpposma rezultāti

MNKC 1.2.1.1/18/A/004 – P28 aktivitātes starpposmā no 01.2022 – 03.2022:

    • Atskaite par paveikto projekta 2. starpposmā;
    • Eksperimentālo logu prototipu veiktspējas laboratoriskie mērījumi;
    • Īstenoti sagatavošanās pasākumi eksperimentālās izstrādes aktivitātēm – sagatavota eksperimentu telpa un veikti mērījumi pirms eksperimentālo logu uzstādīšanas, lai fiksētu esošo situāciju.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izpētīt specializēto koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģijas un radīt savu ražošanas tehnoloģiju specializēto moduļu izgatavošanai. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju divu turpmāk tipveida produktu ražošanai – sanitārā mezgla moduļi un apkures mezgla moduļi. 2.Starpposma rezultātu atskaite skatīt šeit. 

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: