Turpinās P28 projekta “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (01.10.- 31.12.2021):

 • Veikti izstrādājuma konstruktīvi uzlabojumi
 • Sagatavota tehniskā dokumentācija paraugu izpētei, lai noteiktu:
  • Vēja slodzes izturību
  • Ūdens necaurlaidību
  • Gaisa caurlaidību
  • Siltumcaurlaidību
  • Akustiskās īpašības
 • Uzsākta paraugu ražošana.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izpētīt specializēto koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģijas un radīt savu ražošanas tehnoloģiju specializēto moduļu izgatavošanai. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju divu turpmāk tipveida produktu ražošanai – sanitārā mezgla moduļi un apkures mezgla moduļi.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: