Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (2021.gada oktobris – decembris) P1 projektā:

  • Pabeigta koksnes izmantošanas atbalsta rīka konceptuālā prototipa izstrāde;
  • Turpinās ar antipirēniem apstrādāto materiālu novecināšanas pētījuma datu apstrāde;
  • Turpinās ielīmēto stieņu ražošanas tehnoloģijas nepilnību novērtējums.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: