P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” 6.starpposma rezultāti

MNKC 1.2.1.1/18/A/004 – P1 aktivitātes starpposmā no 01.2022 – 03.2022

  • Prezentēta atskaite par 6. starpposma rezultātiem;
  • Veikta “Atbalsta sistēmas koksnes izmantošanai būvniecībā – UBK.LV” programmēšana;
  • Veikta cenu aptauja materiālu iepirkumam priekš eksperimentālo savienojumu prototipa;
  • Veikta datu apstrāde dabīgi novecinātajiem koka paraugiem.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. 6.starpposma rezultātu atskaiti skatīt šeit. 

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: