Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.07.2020 – 30.09.2020):

  • Pirmie rezultāti pētījumā par Latvijas situāciju ugunsaizsardzības jomā publicēti “26th Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2020″” rakstu krājumam zinātniskā publikācijā “A SURVEY OF STATISTICS OF BUILDING FIRE IN LATVIA”;
  • Apkopoti pirmie dati pētījumā par dažādu impregnēšanas tehnoloģiju ietekmi uz egles un priedes koksnes piesātinājumu ar antipirēniem un sagaidāmo ugunreakcijas klasi pirms un pēc dabīgās paraugu novecināšanas.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: