Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.04.2020 – 30.06.2020):

  • Publicēšanai apstiprināta starptautiskās zinātniskās konferences “26th Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2020″” rakstu krājumam zinātniskā publikācija “A SURVEY OF STATISTICS OF BUILDING FIRE IN LATVIA”;
  • Noslēgts pētījums par dažādu impregnēšanas tehnoloģiju ietekmi uz egles un priedes koksnes piesātinājumu ar antipirēnu;
  • Eksperimentālo paraugu lauka testi novecinot impregnētos koksnes paraugus dabiskos apstākļos noris saskaņā ar plānu un pēc trīs mēnešiem tiks veikti pirmie ugunsreakcijas testi.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: