Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.04.-30.06.2021) P1 projektā:

  • Turpinās darbs ar atbalsta rīku – informatīvo koksnes izmantošanas navigator:
    • Izstrādāts programmas daļējs strukturālais modelis;
    • Veiktas intervijas ar arhitektiem, VUGD un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, kur noskaidrota līdzšinējā prakse un vajadzības no šāda rīka;
  • Apstrādāti Rūpnieciskā pētījuma dati par ielīmēto stieņu savienojumu veidošanā izmantotās limes atbilstību;
  • Turpinās darbs pie Eksperimentālās izstrādes prototipa modelēšanas un būvniecības darbu saskaņošanas un plānošanas.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt .

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: