Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.2022 – 31.03.2022) projektā P2:

  • Prezentēta atskaite par projekta 6. starpposma rezultātiem;
  • Turpinās eksperimenti ar koksnes vainu un defektu lokalizēšanu un izgriešanu, izmantojot industriāli aprobētas tehnoloģijas: datorvadības frēzi un lāzeri;
  • Veikti pilotpētījumi, lai pārbaudītu 3D printēšanas tehnoloģiju piemērotību koksnes vainu labošanā;
  • Lai pārliecinātos par defektu labojumu veiktspēju ekspluatācijas apstākļos, turpinās atbilstoši veiktspējas testi potenciālo produktu gala pielietojuma, piemēram, grīdas vai apšuvuma materiālu, prasībām;
  • Turpinās pētījuma rezultātu apkopošana, analīze, publikācijas sagatavošana.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība. Vairāk informāciju skatīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: