Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.10.2020 – 30.12.2020):

  • Reaģējot uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ietekmi uz projekta izpildes gaitu, veikta nepieciešamā pārplānošana;
  • Kopā ar sadarbības partneri no IKT un mašīnbūves sektora veiktas kokmateriālu skenera prototipa testēšanas sērijas industriālā vidē, noskenētas vairākas kokmateriālu sagatavju partijas un iegūti ap 3000 dēļu attēlu paraugu;
  • Veikta kokmateriālu skenera prototipa salāgošana ar garināšanas optimizācijas iekārtu un 3D skenēšanas funkcijas pievienošana;
  • Pilnveidota koksnes vainu un defektu klasifikācijas sistēma, izveidota objektu atpazīšanas bibliotēka populārākajiem defektiem;
  • Aprobēta un pilnveidota defektu marķēšanas mākoņpakalpojumu sistēma, turpinās koksnes vainu un defektu marķēšana uz attēliem, turpinās dziļās datormācīšanās sesijas.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: