Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.04.2020 – 30.06.2020):

  • turpināts rūpnieciskais pētījums, kurā izstrādāti kokmateriālu vizuālās identificēšanas iekārtas (skenera) prototipa tehniskais projekts un programmnodrošinājums projektā izvirzīto uzdevumu sasniegšanai,
  • kopā ar sadarbības partneri no IKT un mašīnbūves sektora izgatavots kokmateriālu skenera prototips testēšanai industriālā vidē;
  • veikta prototipa tehnisko parametru un veiktspējas sākotnējā testēšana.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: