Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.07.2020 – 30.09.2020):

  • Kopā ar sadarbības partneri no IKT un mašīnbūves sektora izgatavots un uzstādīts kokmateriālu skenera prototips testēšanai industriālā vidē;
  • Veikta prototipa tehnisko parametru un veiktspējas sākotnējā testēšana, noskenētas 200 kokmateriālu sagataves;
  • Izveidota un aprobēta defektu klasifikācijas sistēma, izveidota defektu marķēšanas mākoņpakalpojumu sistēma, nomarķētas koksnes vainas un defekti 200 kokmateriālu sagatavēm, veiktas pirmās dziļās datormācīšanās sesijas.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība. Vairāk informāciju lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: