Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.2020 – 31.03.2020):

  • turpināts rūpnieciskais pētījums, kurā izstrādāta kokmateriālu vizuālās identificēšanas iekārtas (skenera) prototipa specifikācija projektā izvirzīto uzdevumu sasniegšanai,
  • turpinās tehnoloģiju aprobācija laboratorijas vidē,
  • veikta sadarbības partnera piesaiste no IKT un mašīnbūves sektora prototipa izstrādei,
  • veikta sākotnējā prototipa tehnisko parametru projektēšana un pasūtītas komplektējošās sastāvdaļas.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: