P29 projekta “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” 2.starpposma rezultāti

MNKC 1.2.1.1/18/A/004 – P29 aktivitātes ceturksnī no 01.2022. – 03.2022.

  • Projekta darba rezultātu atskaite par 2. starpposmu;
  • Eksperimentālā moduļa sagatavošana eksperimentālās izstrādes mērījumiem dabā;
  • Izstrādājuma tehnisko parametru apraksta noformēšana;
  • Izstrādājuma ražošanas tehnoloģijas apraksta noformēšana.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izstrādāt rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu. Veiksmīga pētījuma rezultātā izstrādāts specializēta koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģija un iegūti produkta risinājumu tehniskie novērtējumi. 2.Starppposma rezultātu atskaiti skatīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: