Turpinās P29 projekta “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (01.10-31.12.2021):

  • Veikta koka moduļa mehāniskās stiprības un stabilitātes noteikšana;
  • Veikta trokšņu izolācijas gaisā noteikšana brīvi stāvošam koka modulim;
  • Pabeigts tvaika caurlaidības un mitrumnecaurlaidības novērtējums;
  • Pabeigts konstrukciju siltumcaurlaidības novērtējums.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izstrādāt rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu. Veiksmīga pētījuma rezultātā izstrādāts specializēta koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģija un iegūti produkta risinājumu tehniskie novērtējumi.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: