Tiek īstenots pētniecības projekts “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” un “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija”

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr.1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā, zinātniskajā virzienos:

  • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas;
  • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība,

un īsteno projektus Nr. P1 “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” un Nr. P2 Koksnes vainu labošanas tehnoloģija.
Projekts tiek īstenots saskaņā ar 04.03.2018. līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/004 sadarbībā ar:

Pētījumu mērķi:

  • P1 – Izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā;
  • P2 – Atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: