Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts

Vai jums ir papildu jautājumi par nākamo projektu?

Testēšana

Testēšanas laboratorija sniedz koksnes un koka izstrādājumu testēšanas pakalpojumus privātpersonām, kā arī uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs. Mūsu specializācija ir koksnes materiālu un izstrādājumu testēšana, bet plašās tehniskās iespējas un zināšanas ļauj veikt testēšanas pakalpojumus plašākam materiālu un produktu klāstam.
lasīt vairāk

Pētījumi

Zinātniskās pētniecības centrs organizē un veic pētījumus meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības jomā, kas ir būtiski meža nozares konkurētspējas pilnveidošanai.
lasīt vairāk

Tālākizglītība

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “MeKA”, organizē dažāda līmeņa programmas – seminārus, apmācību kursus dažādām mērķu grupām – kokapstrādes uzņēmuma vadītājiem un to darbiniekiem, nozares speciālistiem, kā arī saistīto nozaru pārstāvjiem.
lasīt vairāk

Ko mēs piedāvājam? x

Mēbeļu testēšana

Mēbeļu testēšanas sektors piedāvā iespēju iegūt testēšanas laboratorijā mēbeļu kvalitātes apliecinājumu atbilstoši Eiropas (EN) un citu valstu standartiem. Testēšanas laboratorijā izdotie testēšanas pārskati ir atzīstami visās Eiropas ekonomiskās zonas valstīs. Mēbeļu testēšanas sektorā ir iespējams veikt mēbeļu testus ne tikai pēc Eiropas standartiem, bet arī pēc nestandarta testēšanas metodēm atbilstoši klienta prasībām.

Ugunsreakcijas testēšana

Ugunsreakcijas testēšana mēra materiāla vai sistēmas ietekmi uz ugunsgrēku, jo īpaši agrīnā stadijā, kad tas ir ļoti svarīgi drošai evakuācijai no ēkas vai transporta sistēmas.

Mehāniskā testēšana

Mehāniskās testēšanas sektorā galvenokārt tiek noteiktas masīvkoksnes, līmēto konstrukciju kokmateriālu un koksnes plātņu materiālu fizikālās un mehāniskās īpašības. Tomēr piedāvājam veikt arī dažādu citu materiālu un izstrādājumu fizikāli mehānisko īpašību testēšanu pēc standarta vai klienta prasībām pielāgotām metodēm.

Cietā biokurināmā testēšana

Testēšanas laboratorija veic dažādu enerģētiskās koksnes produktu testus saskaņā ar cietās biomasas kvalitātes pārbaudes metodiku, kas apstiprināta Eiropas (CEN) un starptautiskās (ISO) standartizācijas komitejas. Šķeldām, granulām, briketēm un citiem līdzīgiem produktiem ir nepieciešams novērtēt galvenos parametrus, mitrumu, daļiņu izmērus, siltumspēju, pelnu saturu, kas raksturo to energoefektivitāti.

Konsultācijas

Mēs sniedzam pakalpojumus un konsultācijas, kuras ietver – eksperta analīzi, atzinumus, kā arī ieteikumus.

Semināri, kursi un apmācības

Mēs piedāvājam dažāda līmeņa programmas – seminārus, apmācību kursus dažādām mērķu grupām – kokapstrādes uzņēmuma vadītājiem un to darbiniekiem, nozares speciālistiem, kā arī saistīto nozaru pārstāvjiem.

Jaunākie projekti x

Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā

Projekta Nr.: 23-00-A01612-000004 Projekta mērķis: Veicināt meža daudzpusīgās ekosistēmas inovatīvu un ekonomiski pamatotu meža apsaimniekošanas plānošanu, īpaši pilsētu un pilsētām pieguļošo mežu ekosistēmās, pielietojot mūsdienīgas metodes un IT sniegtās iespējas. Tādējādi papildinot mežu apsaimniekošanu ar jaunu elementu, kas var padarīt dabai draudzīgāku meža apsaimniekošanu un interešu sabalansēšanu. Sasniedzamais rezultāts: Tiks izstrādāta atvērta koda platforma/programma, kas [...]

Koksnes biomasas izmantošana enerģijas ieguvē, tās patēriņa prognozes Latvijā un datu sagatavošana Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijai un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijai Kopīgās enerģētiskās koksnes aptaujas 2021 (Joint Wood Energy Enquiry 2021 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) vajadzībām

Pētniecības projekta mērķis ir apkopot datus par enerģētiskās koksnes pieejamību un patēriņu Latvijā laika posmā 2017.-2022., sagatavot prognozes enerģētiskās koksnes pieprasījumam Latvijā 2023.-2030., kā arī sagatavot datus apvienotās aptaujas “Joint Wood Energy Enquiry 2021” aizpildīšanai atbilstoši iniciatoru prasībām. Pētniecības projekts finansēts ar valsts atbalstu meža nozares attīstībai no Meža attīstības fonda. Pētniecības projekta īstenošanas laiks: [...]

Pētniecības projekts P13 “Koka konstrukciju izmantošanas iespēju izpēte specifiskām lauksaimniecības ražošanas ēkām”

Pētniecības projekts P13 “Koka konstrukciju izmantošanas iespēju izpēte specifiskām lauksaimniecības ražošanas ēkām” Pētnieciskā projekta mērķis ir izpētīt masīvkoka konstrukciju materiālu pielietojuma iespējas lauksaimniecības ražošanas apstākļos, kad konstrukcijas ir pakļautas specifiskiem telpu klimatiskajiem apstākļiem. 01.02.2023. – 30.04.2023., aktivitātes īss apraksts: Koku stādu dzesētavas ēkas tehnisko parametru apzināšana, iepazīšanās ar būvniecības ieceres un būvprojekta dokumentāciju; Ēkas energobilances [...]

Mēs lepojamies ar to, kas esam

Mūsu vīzija

MeKAs vīzija ir kļūt par vienu no efektīvākajiem meža un koksnes kompetences centriem Baltijas valstīs, kurā kompetenti un motivēti darbinieki piedāvā produktu izpētes, attīstības un testēšanas, un neformālās profesionālās izglītības pakalpojumus.
lasīt vairāk

Mūsu misija

MeKAs misija ir īstenot izglītības, zinātnes un industrijas integrāciju, sekmējot meža nozares izaugsmi par viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko, uz zināšanām balstīto nozari Latvijā.
lasīt vairāk

Mūsu

vadītāji x

Andrejs Domkins

Direktors Mob.tālr. +371 29242363

Kārlis Būmanis

Direktora vietnieks, Testēšanas laboratorijas vadītājs Mob.tālr. +371 29455069

Atsauksmes x

MeKA nodrošina augstas kvalitātes rezultātus laikā, un nav šaubu par zināšanu līmeni un profesionalitāti. Visas problēmas tika risinātas ar profesionālu pieeju. Paldies! Bija prieks strādāt kopā!

Alekss, klients

Komanda paveica lielisku darbu pie mūsu kopīgā projekta. Mūsu kopējā pieredze noteikti mūs atgriezīs nākotnē. Klientu apkalpošanas līmenis ir izcils!

Bens, klients

Aktuālākie jaunumi x

Akreditēta jauna testēšanas metode LVS EN ISO 18847:2017

Akreditēta jauna testēšanas metode koksnes granulu un brikešu blīvuma noteikšanai saskaņā ar standarta LVS EN ISO 18847:2017 metodiku. Šis parametrs tiek izmantots koksnes granulu un brikešu kvalitātes novērtēšanā un iekļauts šo produktu specifikācijās. Tas sniedz informāciju par koksnes sablīvināšanās pakāpi, produkta energoietilpību, kā arī ražošanas tehnoloģiskā procesa rezultātu. Piedāvājam mūsu klientiem iekļaut testēšanas programmās, līdztekus [...]

Esam pilntiesīgi lietot ILAC-MRA atpazīšanas zīmi

Papildus Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) pilntiesīga biedra statusam, 2022.gada vasarā valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) ir kļuvusi par pilntiesīgu biedru vēl divās starptautiskās akreditācijas organizācijās - Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (ILAC) un Starptautiskais akreditācijas forums (IAF). Kļūstot par starptautisko akreditācijas organizāciju pilntiesīgu biedru, LATAK un tās akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas cita starpā iegūst [...]

Ugunsreakcijas sektoram jauna atrašanās vieta

Kopš 2021. gada novembra SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta” Testēšanas laboratorija savu darbību turpina divās atrašanās vietās. Lielākā daļa darbības pakalpojumu tiek nodrošināti institūta juridiskajā adresē Dobeles ielā 41, Jelgavā, tajā skaitā arī materiālu, mēbeļu un virsmas apdares un cietā biokurināmā mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana. Savukārt visstraujāk augošais sektors telpiskā [...]