20
Oct

Esam pilntiesīgi lietot ILAC-MRA atpazīšanas zīmi

Papildus Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) pilntiesīga biedra statusam, 2022.gada vasarā valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) ir kļuvusi par pilntiesīgu biedru vēl divās starptautiskās akreditācijas organizācijās – Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (ILAC) un Starptautiskais akreditācijas forums (IAF). Kļūstot par starptautisko akreditācijas organizāciju pilntiesīgu biedru, LATAK un tās akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas cita starpā iegūst iespēju izmantot starptautisko akreditācijas organizāciju atbilstības zīmes, kurām ir augsta atpazīstamība globālā tirgū.[1]

Tā kā SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Testēšanas laboratoriju ir akreditējis LATAK saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām, kopš 11.2022. esam pilntiesīgi lietot ILAC-MRA atpazīšanas zīmi. Līdz ar to testēšanas laboratorijas izdotie testēšanas pārskati un klasifikācijas ziņojumi ieguvuši ne tikai jaunu vizuālo noformējumu, bet arī sniegtā pakalpojumu atzīšanu un atpazīstamību globālajā tirgū.

[1] https://www.latak.gov.lv/lv/jaunums/latak-pilntiesigs-starptautiskas-akreditacijas-biedrs

EN ISO/IEC 17025
T-316