Cietā biokurināmā testēšanas sektors

  Testēšanas laboratorija veic dažādu enerģētiskās koksnes produktu testus saskaņā ar cietās biomasas kvalitātes pārbaudes metodiku, kas apstiprināta Eiropas (CEN) un starptautiskās (ISO) standartizācijas komitejas.

  Testēšanas laboratoriju ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un tai ir piešķirts reģistrācijas Nr. T-316.

  Akreditācijas apliecība un sfēra pieejama šeit.

  Šķeldām, granulām, briketēm un citiem līdzīgiem produktiem ir nepieciešams novērtēt galvenos parametrus, mitrumu, daļiņu izmērus, siltumspēju, pelnu saturu, kas raksturo to energoefektivitāti.

  Laboratorija ir aprīkota ar modernu un atbilstošu aparatūru, kas ļauj iegūt ātru un precīzu rezultātu.

  Nepieciešamības gadījumā veicam paraugu piegādi pasūtītāja uzdevumā un sagatavojam tos testēšanai. Piedāvājam sevišķi izdevīgus nosacījumus juridiskām personām regulāriem testiem produktu kvalitātes uzraudzības nodrošināšanai gan ražošanā, gan piegādē.

  Cietā biokurināmā testēšanas sektorā ir akreditētas sekojošas testēšanas metodes saskaņā ar metožu sarakstu AD-04 (23.versija):

  • Šķeldas (LVS EN ISO 18134-2:2017, LVS EN ISO 18134-3:2023, LVS EN ISO 18122:2023, LVS EN ISO 18125:2017, LVS EN ISO 17827-1:2016, SCAN-CM 39, SCAN-CM 40, SCAN-CM 42, LVS EN ISO 17828:2016, LVS EN ISO 14780:2020, LVS EN ISO 16948:2015)
  • Kokskaidu granulas (LVS EN ISO 18847:2017, LVS EN ISO 18134-2:2017, LVS EN ISO 18134-3:2023, LVS EN ISO 18122:2023, LVS EN ISO 18125:2017, LVS EN ISO 17831-1:2016, LVS EN ISO 17827-2:2016, LVS EN ISO 17828:2016, LVS EN ISO 17829:2016,  LVS EN ISO 14780:2020, LVS EN ISO 18846:2017, LVS EN ISO 16948:2015)
  • Kokskaidu briketes (LVS EN ISO 18847:2017, LVS EN ISO 18134-2:2017, LVS EN ISO 18134-3:2023, LVS EN ISO 18122:2023, LVS EN ISO 18125:2017, LVS EN ISO 17831-1:2016, LVS EN ISO 17827-2:2016, LVS EN ISO 14780:2020, LVS EN ISO 16948:2015)
  Aktualizēts: 01.08.2023.

  Andris Dekšnis

  Cietā biokurināmā testēšanas sektora vadītājs Mob.tālr.: +371 29591553

   Nosūti mums ziņu

   Vārds

   Vārds

   E-pasts

   Telefona numurs

   Tava ziņa