18
Oct

Paldies visiem testēšanas laboratorijas klientiem par piedalīšanos aptaujā!

Paldies visiem testēšanas laboratorijas klientiem par piedalīšanos un sava viedokļa izteikšanu aptaujā par SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta” (MeKA) testēšanas laboratorijas sniegtajiem pakalpojumiem periodā no 07.2021. līdz 07.2023. No izsūtītajām 300 esam saņēmuši atpakaļ 19% anketu ar noderīgu informāciju un ieteikumiem. Iesūtītās atbildes tiks izmantotas, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu un attīstītos. Esam gandarīti, ka 91% no respondentiem mūsu testēšanas laboratorijas sniegtos pakalpojumus rekomendētu vai jau ir rekomendējuši citiem.

Ņemot vērā klientu izteiktos ierosinājumus par papildus sniegtajiem pakalpojumiem MeKA testēšanas laboratorijā, esam izvirzījuši pāris prioritāras lietas, kuras plānojam ieviest savā ikdienā – organizēt laboratorijā klientu dienas, izveidot materiālus par sniegtajiem pakalpojumiem klientam saprotamākā un vienkāršākā valodā, kā arī turpināt labo praksi nodrošināt labu komunikāciju ar klientu par viņam radušajiem jautājumiem vai problēmām.