18
Jul

Ugunsreakcijas sektoram jauna atrašanās vieta

Kopš 2021. gada novembra SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta” Testēšanas laboratorija savu darbību turpina divās atrašanās vietās. Lielākā daļa darbības pakalpojumu tiek nodrošināti institūta juridiskajā adresē Dobeles ielā 41, Jelgavā, tajā skaitā arī materiālu, mēbeļu un virsmas apdares un cietā biokurināmā mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana. Savukārt visstraujāk augošais sektors telpiskā un konkurētspējas ziņā – ugunsreakcijas sektors – atrodas Pienavā, Džūkstes pagastā. Šī sektora pamatvirziens ir būvizstrādājumu ugunsreakcijas testēšana un klasifikācija. Jaunā atrašanās vieta nodrošina plašākas un piemērotākas telpas testēšanai, kā arī ērtāku paraugu piegādi. Precīzu adresi paraugu piegādēm skatīt kontaktu sadaļā.