P28 projekta “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” 2.starpposma rezultāti

MNKC 1.2.1.1/18/A/004 – P28 aktivitātes starpposmā no 01.2022 – 03.2022:

  • Atskaite par paveikto projekta 2. starpposmā;
  • Eksperimentālo logu prototipu veiktspējas laboratoriskie mērījumi;
  • Īstenoti sagatavošanās pasākumi eksperimentālās izstrādes aktivitātēm – sagatavota eksperimentu telpa un veikti mērījumi pirms eksperimentālo logu uzstādīšanas, lai fiksētu esošo situāciju.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izpētīt specializēto koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģijas un radīt savu ražošanas tehnoloģiju specializēto moduļu izgatavošanai. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju divu turpmāk tipveida produktu ražošanai – sanitārā mezgla moduļi un apkures mezgla moduļi. 2.Starpposma rezultātu atskaite skatīt šeit. 

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” 6.starpposma rezultāti

MNKC 1.2.1.1/18/A/004 – P1 aktivitātes starpposmā no 01.2022 – 03.2022

 • Prezentēta atskaite par 6. starpposma rezultātiem;
 • Veikta “Atbalsta sistēmas koksnes izmantošanai būvniecībā – UBK.LV” programmēšana;
 • Veikta cenu aptauja materiālu iepirkumam priekš eksperimentālo savienojumu prototipa;
 • Veikta datu apstrāde dabīgi novecinātajiem koka paraugiem.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. 6.starpposma rezultātu atskaiti skatīt šeit. 

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

P29 projekta “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” 2.starpposma rezultāti

MNKC 1.2.1.1/18/A/004 – P29 aktivitātes ceturksnī no 01.2022. – 03.2022.

 • Projekta darba rezultātu atskaite par 2. starpposmu;
 • Eksperimentālā moduļa sagatavošana eksperimentālās izstrādes mērījumiem dabā;
 • Izstrādājuma tehnisko parametru apraksta noformēšana;
 • Izstrādājuma ražošanas tehnoloģijas apraksta noformēšana.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izstrādāt rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu. Veiksmīga pētījuma rezultātā izstrādāts specializēta koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģija un iegūti produkta risinājumu tehniskie novērtējumi. 2.Starppposma rezultātu atskaiti skatīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.2022 – 31.03.2022) projektā P2:

 • Prezentēta atskaite par projekta 6. starpposma rezultātiem;
 • Turpinās eksperimenti ar koksnes vainu un defektu lokalizēšanu un izgriešanu, izmantojot industriāli aprobētas tehnoloģijas: datorvadības frēzi un lāzeri;
 • Veikti pilotpētījumi, lai pārbaudītu 3D printēšanas tehnoloģiju piemērotību koksnes vainu labošanā;
 • Lai pārliecinātos par defektu labojumu veiktspēju ekspluatācijas apstākļos, turpinās atbilstoši veiktspējas testi potenciālo produktu gala pielietojuma, piemēram, grīdas vai apšuvuma materiālu, prasībām;
 • Turpinās pētījuma rezultātu apkopošana, analīze, publikācijas sagatavošana.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība. Vairāk informāciju skatīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Sadarbībā ar uzņēmumu “Pavasars Windows” uzsāk projektu pie jauna tipa koka logu prototipa izpētes un eksperimentālās izstrādes

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Windows” ir uzsācis pētniecības projektu ar mērķi izpētīt inovatīvu logu ražošanas tehnoloģiju un radīt atbilstošu ražošanas tehnoloģiju. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju inovatīvu logu ražošanai.

Vairāk par projektu lasīt šeit.

Jaunas un pilnveidotas testēšanas metodes Mēbeļu un Cieto biodegvielu testēšanas sektorā

Testēšanas laboratorija ik gadu cenšas paplašināt savas tehniskās iespējas, iegūstot arī trešās puses neatkarīgu apliecinājumu – akreditāciju. Šogad akreditācijas sfēru esam papildinājuši Mēbeļu un virsmu apdares testēšanas sektorā ar zīdaiņu pārtīšanas galdu testēšanu (LVS EN 12221-2) un pilnveidojuši sēdmēbeļu testēšanu (LVS EN 1022), kā arī Cieto biodegvielu testēšanas sektorā ar oglekļa, ūdeņraža un slāpekļa satura noteikšanu (LVS EN ISO 16948).

Vairāk informācija par testēšanas metodēm atrodama šeit.