Turpinās P28 projekta “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (01.04.-30.06.2021):

 • Paraugu specifisko prasību detalizācija laboratoriskajiem izmeklējumiem;
 • Gatavošanās gaisa caurlaidības, mitrumcaurlaidības, siltumcaurlaidības un akustikas rūpnieciskā pētījuma izmeklējumiem;
 • Apsekoti ražošanas tehnoloģijas galvenie elementi;
 • Noskaidrotas RP sadaļā pētāmo paraugu siltumcaurlaidības aprēķina vērtības;
 • Iepriekš neparadzētu apstākļu dēļ ir jāmaina vietām Eksperimentālās izstrādes posmi ar Rūpniecuiskā pētījuma posmiem, tādēļ tiek gatavots projekta izmaiņu projekts un pamatojumi.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izpētīt specializēto koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģijas un radīt savu ražošanas tehnoloģiju specializēto moduļu izgatavošanai. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju divu turpmāk tipveida produktu ražošanai – sanitārā mezgla moduļi un apkures mezgla moduļi. Vairāk informācijas skatīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.04.-30.06.2021) P1 projektā:

 • Turpinās darbs ar atbalsta rīku – informatīvo koksnes izmantošanas navigator:
  • Izstrādāts programmas daļējs strukturālais modelis;
  • Veiktas intervijas ar arhitektiem, VUGD un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, kur noskaidrota līdzšinējā prakse un vajadzības no šāda rīka;
 • Apstrādāti Rūpnieciskā pētījuma dati par ielīmēto stieņu savienojumu veidošanā izmantotās limes atbilstību;
 • Turpinās darbs pie Eksperimentālās izstrādes prototipa modelēšanas un būvniecības darbu saskaņošanas un plānošanas.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt .

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P29 projekta “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (01.04.-30.06.2021):

 • Precizēts un fiksēts prototipa vizuālais un tehniskais izpildījums:
 • Izstrādāts un konstanti tiek pilnveidots prototipa sastāvdaļu un tehnisko risinājumu katalogs
 • Veikti indikatīvie novērtējumi konstrukciju tvaika un siltumcaurlaidībai ar mērķi noskaidrot kondensācijas risku
 • Veikti indikatīvie novērtējumi konstrukciju mehāniskās nestspējai;
 • Apsekoti ražošanas tehnoloģijas galvenie procesi.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izstrādāt rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu. Veiksmīga pētījuma rezultātā izstrādāts specializēta koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģija un iegūti produkta risinājumu tehniskie novērtējumi. Vairāk informācijas skatīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.04.2021 – 30.06.2021):

 • Turpinās koksnes vainu un defektu marķēšana, un dziļās datormācīšanās sesijas;
 • Turpinās skenēšanas iekārtas testēšana industriālā vidē;
 • Sadarbībā ar IKT partneri un LLU ITF maģistratūras programmas profesoru un maģistrantiem pētījuma ietvaros iegūtie rezultāti 27/05/2021 prezentēti LLU zinātniskajā konferencē «Engineering for Rural Development 2021»;
 • Publikācija LOCATION AND IDENTIFICATION OF OAK WOOD DEFECT BY DEEP LEARNING atrodama šeit: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Sadarbībā ar uzņēmumu “Pavasars Windows” uzsāk projektu pie jauna tipa koka logu prototipa izpētes un eksperimentālās izstrādes

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Windows” ir uzsācis pētniecības projektu ar mērķi izpētīt inovatīvu logu ražošanas tehnoloģiju un radīt atbilstošu ražošanas tehnoloģiju. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju inovatīvu logu ražošanai.

Vairāk par projektu lasīt šeit.

Jaunas un pilnveidotas testēšanas metodes Mēbeļu un Cieto biodegvielu testēšanas sektorā

Testēšanas laboratorija ik gadu cenšas paplašināt savas tehniskās iespējas, iegūstot arī trešās puses neatkarīgu apliecinājumu – akreditāciju. Šogad akreditācijas sfēru esam papildinājuši Mēbeļu un virsmu apdares testēšanas sektorā ar zīdaiņu pārtīšanas galdu testēšanu (LVS EN 12221-2) un pilnveidojuši sēdmēbeļu testēšanu (LVS EN 1022), kā arī Cieto biodegvielu testēšanas sektorā ar oglekļa, ūdeņraža un slāpekļa satura noteikšanu (LVS EN ISO 16948).

Vairāk informācija par testēšanas metodēm atrodama šeit.