Noslēdzies pētniecības projekts P28 “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde”

MNKC 1.2.1.1/18/A/004 – P28 aktivitātes laika posmā no 2021.gada janvāra – 2022.gada jūnijam:

  • Izgatavoti un Pavasars Windows eksperimentālo logu prototipi un izpētīta to veiktspēja laboratoriskos apstākļos;
  • Ugunsaizsardzības funkcijai paredzētajam loga prototipam izpētīts, tā ugunsaizsardzības īpašības;
  • Realizēta eksperimentālā izstrāde, kuras ietvaros izgatavoti un uzstādīti eksperimentālo logu prototipi, ekspluatācijai reālos apstākļos;
  • Pirms un pēc loga montāžas tika veikti trokšņa līmeņa un gaisa caurlaidības mērījumi telpā..

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izpētīt specializēto koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģijas un radīt savu ražošanas tehnoloģiju specializēto moduļu izgatavošanai. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju divu turpmāk tipveida produktu ražošanai – sanitārā mezgla moduļi un apkures mezgla moduļi. Vairāk informācija atrodama šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Noslēdzies pētniecības projekts P1 “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide”

Projekts P1 realizēts laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2022. gada jūnijam:

 • Izstrādāts datorprogrammas prototips – “UBK.LV”, kas var kalpot kā atbalsta sistēma būvniecības risinājumu ar koku lietošanā;
 • Pētīti inovatīva koka konstrukciju savienojumu tehnoloģija ar ielīmētajiem tērauda stieņiem;
 • Izgatavots eksperimentāls būvniecības prototips, kurā demonstrēts savienojumu pielietojums;
 • Pētīti risinājumi koka fasādes izstrādājumu aizsardzībai pret uguni, kur izmēģinājumu rezultātā ir izveidots tehnoloģisks risinājums koka un koksnes izstrādājumu piesūcināšanai ar antipirēniem.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija atrodama šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Noslēdzies pētniecības projekts P29 “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde”

Projekts P29 realizēts laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam:

 • Izgatavots un izpētīts eksperimentāls būvniecības modulis, kurš paredzēts novietošanai āra ekspluatācijas apstākļos;
 • Pētījumā noskaidrots, ka eksperimentālā izstrādājuma mehāniskā noturība un stiprība būtu pietiekama;
 • Celtniecības moduļa ugunsizturības īpašības ir zemas;
 • Normālos ekspluatācijas apstākļos nav sagaidāma kondensāta rašanās moduļa norobežojošajās konstrukcijās;
 • Skaņas gaisā izolācija R’w (C; Ctr) 36 (-1; -4) dB, kas nav augsts rādītājs, tomēr var uzskatīt, ka aizsardzības līmenis ir pietiekams;
 • Gaisa caurlaidības un siltumpretestības rādītāji atbilst normatīvajām prasībām.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izstrādāt rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu. Veiksmīga pētījuma rezultātā izstrādāts specializēta koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģija un iegūti produkta risinājumu tehniskie novērtējumi. Vairāk informācija atrodama šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Noslēdzies pētniecības projekts P2 “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija”

Projekts P2 realizēts laika posmā no 2019. gada jūlija līdz 2022. gada jūnijam:

 • Izstrādāts koksnes vainu labošanas tehnoloģiskās līnijas prototips un aprobēta tehnoloģija;
 • Izveidota koksnes vainu klasifikācijas sistēma, kas salāgojama ar mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta sistēmām;
 • Aprobētas dažādas tehnoloģijas (CNC, lāzers, 3D printēšana) koksnes vainu labošanai;
 • Izveidotas lielo datu kopas ar koksnes paraugu attēliem un vainām u.c.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība. Vairāk informācija atrodama šeit. 

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos:

Sadarbībā ar uzņēmumu “Pavasars Windows” uzsāk projektu pie jauna tipa koka logu prototipa izpētes un eksperimentālās izstrādes

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Windows” ir uzsācis pētniecības projektu ar mērķi izpētīt inovatīvu logu ražošanas tehnoloģiju un radīt atbilstošu ražošanas tehnoloģiju. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju inovatīvu logu ražošanai.

Vairāk par projektu lasīt šeit.

Noslēgusies projekta “Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte” īstenošana

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projektā “Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte”, kas tiek īstenots saskaņā ar 08.04.2011. līgumu Nr. L-KC-11-0004 sadarbībā ar:

liaa_logo_saurais              eraf_a6806                logo

Vairāk informācijas lasīt šeit.