Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.2021 – 31.03.2021):

  • Projekta realizācija turpinās Covid-19 pandēmijas izraisītās ietekmes un ierobežojumu ietvarā;
  • Nomarķētas koksnes vainas un defekti ap 300 kokmateriālu attēliem, veiktas dziļās datormācīšanās sesijas;
  • Ar Meža nozares kompetences centra atbalstu izveidots video par projekta realizāciju https://www.youtube.com/watch?v=zacaFmCGoc8;
  • Dalība konferencē «Zināšanās balstīta meža nozare», 26-27/01/2021;
  • Sadarbībā ar IKT partneri un LLU ITF maģistratūras programmas profesoru un maģistrantiem pieteiktas 2 tēmas LLU zinātniskai konferencei «Engineering for Rural Development 2021» un iesniegtas publicēšanai 2 publikācijas.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: