Ekonomika

ekonomika petniecībaPasaules mērogā arvien vairāk tiek diskutēts par to, ka daļa mežizstrādes un kokapstrādes uzņēmumu ekonomiskās grūtības apstākļos nespēj saglabāt savu konkurētspēju un pieprasījumu pēc produkcijas par spīti straujajai attīstībai iepriekšējos gados.

Vienmēr finansiāli grūtos apstākļos ir uzņēmumi, kas spēj saglabāt konkurētspēju un nodrošināt tā veiksmīgu pastāvēšanu. Parasti tie ir uzņēmumi, kas spēj maksimāli samazināt savas izdevumus, spēj likvidēt tehnoloģiskās barjeras ražošanā, kā arī spēj ātri pielāgoties tirgus konjunktūrām un ieviest inovatīvos risinājumus uzņēmuma darbībā, reizē ievērojot ilgtermiņa biznesa principus, kas ļauj garantēt nepārtrauktus ienākumus.

Mūsu priekšrocība ir izveidotā sadarbība starp meža nozares uzņēmumiem un pētnieciskajām un izglītojošajām institūcijām, kas nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvāku informācijas apmaiņu starp pusēm un palielinātu pieredzes un zināšanu apmaiņu. Mūsu kompetence un darba metodes ir veidojušās strādājot dažādos projektos kopā ar starptautiski atzītiem ekspertiem un vadošo nozares uzņēmumu speciālistiem. Tādēļ arī saviem klientiem piedāvājam gan darbinieku apmācību, gan savu pieredzi izmaksu vērtēšanā un optimizēšanā.

Optimizēt vai samazināt gatavās produkcijas un pakalpojumu izmaksas var ne tikai ar tehniskiem līdzekļiem, bet arī paaugstinot tiešo ražošanas vadītāju izpratni par to cik nozīmīgi veikt pilnvērtību produkta pašizmaksu kalkulēšanu, tādejādi ceļot uzņēmuma konkurētspēju un veicinot veiksmīgu ilgtermiņa attīstību.

Pētniecības virzieni:

  • Latvijas kokrūpniecības konkurētspējas paaugstināšanas iespējas un to ietekmējošie faktori,
  • Augstas pievienotas vērtības produktu ekonomiskā nozīme Latvijas kokrūpniecības nozares ilgtspējas veicināšanā un to iespējamie risinājumi,
  • Ekonomiskā stāvokļa izmaiņu dinamikas ietekme uz ilgtermiņa meža nozares attīstību,
  • Inovatīvo risinājumu (jaunu produktu vai tehnoloģiju) pielietojamība un to ekonomiskā atdeve efektīvas uzņēmējdarbības nodrošināšanā,
  • Latvijas kokrūpniecības nozare sektoru izpēte un to ietekmējošie/ bremzējošie faktori,
  • Efektīvi resursu (izmaksas, darbaspēks un iekārtas) optimizēšanas risinājumi efektīvas uzņēmējdarbības nodrošināšanā un to analīze,
  • Pilnvērtīgas produktu pašizmaksu kalkulēšanas nozīme uzņēmuma darbībā un izpratnes nodrošināšanas par to visos uzņēmuma vadības līmeņos.