Enerģētika

energetika petniecibaPasaulē pieprasījums pēc enerģijas nemitīgi pieaug, līdz ar to pieaug arī atmosfēras, grunts un ūdens piesārņojums. Problēmas perspektīvs risinājums ir meklēt alternatīvās enerģijas iegūšanas veidus no atjaunojamiem un videi draudzīgiem energoresursiem. Dažāda veida biomasa enerģijas pārvēršanas procesos tiek izmantota aizvien plašāk.

Cietā biomasa tiek iegūta no visdažādākā veida augu valsts produktiem. Ērtākai transportēšanai un tālākai izmantošanai tā tiek smalcināta vai drupināta ar dažāda veida smalcinātājiem vai drupinātājiem. Cirsmu izstrādes pārpalikumus, zarus un stumbrus šķeldojot un celmus drupinot iegūst šķeldas, kas ir lielisks atjaunojamais energoresurss katlumājām un koģenerācijas stacijām. Arī koksnes pārstrādes procesā radušos blakusproduktus un savu laiku nokalpojošos koksnes izstrādājumus var izmantot enerģijas pārvēršanai.

Lai attīstītu un uzlabotu atjaunojamo energoresursu racionālu izmantošanu, ir nepieciešams veikt gan ikdienas kvalitātes kontroli, gan arī attīstīt un pētīt dažādas biomasas sagatavošanas tehnoloģijas.

Pētniecības virzieni:

  • Cietās biomasas enerģētisko produktu kvalitātes parametri un to ietekmējošie faktori,
  • Enerģētiskās koksnes plūsmu modelēšana un loģistikas problēmu risinājumi.