Ugunsdrošība

ugunsdrosiba petniecibaUgunsdrošība ir viens no būtiskākajiem kritērijiem ēku un produktu ekspluatācijas nosacījumiem. Zinātniskās pētniecības centrā un testēšanas laboratorijā īpaša vērība tiek pievērsta tieši kokmateriālu ugunsdrošības jautājumiem ar mērķi paplašināt koksnes materiālu pielietojumu un nodrošināt ugunsdrošību būvēs, kurās izmantoti kokmateriāli.
Aktuāli pētījumi ir saistīti ar koksnes ugunsdrošības ietekmējošajiem faktoriem un to uzlabošanas paņēmieniem. Ugunsdrošība ir īpaši svarīga visiem būvizstrādājumiem un būvmateriāliem, kā arī īpaša vērība ugunsdrošībai ir jāpievērš jaunu produktu attīstībā.

Pētniecības virzieni:

  • Koksnes materiālu degšanas pētījumi,
  • Koksnes materiālu ugunsdrošības uzlabošanas pētījumi,
  • Dažādu materiālu kombinācijas un konstrukciju ugunsdrošība.