Turpinās P28 projekta “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (01.04.-30.06.2021):

  • Paraugu specifisko prasību detalizācija laboratoriskajiem izmeklējumiem;
  • Gatavošanās gaisa caurlaidības, mitrumcaurlaidības, siltumcaurlaidības un akustikas rūpnieciskā pētījuma izmeklējumiem;
  • Apsekoti ražošanas tehnoloģijas galvenie elementi;
  • Noskaidrotas RP sadaļā pētāmo paraugu siltumcaurlaidības aprēķina vērtības;
  • Iepriekš neparadzētu apstākļu dēļ ir jāmaina vietām Eksperimentālās izstrādes posmi ar Rūpniecuiskā pētījuma posmiem, tādēļ tiek gatavots projekta izmaiņu projekts un pamatojumi.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izpētīt specializēto koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģijas un radīt savu ražošanas tehnoloģiju specializēto moduļu izgatavošanai. Veiksmīga pētījuma rezultātā ražotājs cer iegūt ražošanas tehnoloģiju divu turpmāk tipveida produktu ražošanai – sanitārā mezgla moduļi un apkures mezgla moduļi. Vairāk informācijas skatīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: