Noslēdzies pētniecības projekts P1 “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide”

Projekts P1 realizēts laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2022. gada jūnijam:

  • Izstrādāts datorprogrammas prototips – “UBK.LV”, kas var kalpot kā atbalsta sistēma būvniecības risinājumu ar koku lietošanā;
  • Pētīti inovatīva koka konstrukciju savienojumu tehnoloģija ar ielīmētajiem tērauda stieņiem;
  • Izgatavots eksperimentāls būvniecības prototips, kurā demonstrēts savienojumu pielietojums;
  • Pētīti risinājumi koka fasādes izstrādājumu aizsardzībai pret uguni, kur izmēģinājumu rezultātā ir izveidots tehnoloģisks risinājums koka un koksnes izstrādājumu piesūcināšanai ar antipirēniem.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija atrodama šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: