Turpinās P1 projekta “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide” īstenošana

Pārskata periodā (01.01.-30.03.2021) P1 projektā:

  • Turpinās projekta realizācija atbilstoši izmainītajam darba plānam, kuru bija nepieciešams mainīt, lai ievērtētu COVID-19 izraisītās ietekmes;
  • Radīts konceptrisinājums koksnes dziļajai piesūcināšanai ar ugunsaizsardzības līdzekļiem;
  • Turpinās konstruktīvo savienojumu komponenšu atbilstības novērtējumi – izvēlētās līmes piemērotības pārbaudes;
  • Turpinās darbs pie atbalsta rīka prototipa izstrādes;
  • Dalība konferencē «Zināšanās balstīta meža nozare», 26-27/01/2021.

Pētījumu mērķis – izstrādāt atbalsta rīkus koksnes izmantošanai būvniecībā Latvijā. Vairāk informācija lasīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: