Turpinās P2 projekta “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija” īstenošana

Pārskata periodā (01.10. – 31.12.2021) pārskatā P2:

  • Skenēšanas iekārtas testēšanas industriālā vidē rezultātu apstrāde, apkopošana un analīze; atsevišķu tehnisku problēmu novēršana attēlu atpazīšanā, programmatūras pilnveidošana un uzlabošana;
  • Koksnes vainu aizvietošanas/labošanas piemērotākās tehnoloģijas izvēle un aprobācija;
  • Pētījuma rezultātu apkopošana, analīze, publikācijas sagatavošana.

Pētījuma mērķis – atrast piemērotu zaru un citu koksnes vainu labošanas tehnoloģiju cieto lapkoku, ozola un oša, masīvkoksnes lameļu labošanai, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, tādas kā CNC, lāzeri, skeneri, sensorā vadība.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: