Turpinās P29 projekta “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde” īstenošana

Pārskata periodā (01.04.-30.06.2021):

  • Precizēts un fiksēts prototipa vizuālais un tehniskais izpildījums:
  • Izstrādāts un konstanti tiek pilnveidots prototipa sastāvdaļu un tehnisko risinājumu katalogs
  • Veikti indikatīvie novērtējumi konstrukciju tvaika un siltumcaurlaidībai ar mērķi noskaidrot kondensācijas risku
  • Veikti indikatīvie novērtējumi konstrukciju mehāniskās nestspējai;
  • Apsekoti ražošanas tehnoloģijas galvenie procesi.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izstrādāt rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu. Veiksmīga pētījuma rezultātā izstrādāts specializēta koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģija un iegūti produkta risinājumu tehniskie novērtējumi. Vairāk informācijas skatīt šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: