Noslēdzies pētniecības projekts P29 “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde”

Projekts P29 realizēts laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam:

  • Izgatavots un izpētīts eksperimentāls būvniecības modulis, kurš paredzēts novietošanai āra ekspluatācijas apstākļos;
  • Pētījumā noskaidrots, ka eksperimentālā izstrādājuma mehāniskā noturība un stiprība būtu pietiekama;
  • Celtniecības moduļa ugunsizturības īpašības ir zemas;
  • Normālos ekspluatācijas apstākļos nav sagaidāma kondensāta rašanās moduļa norobežojošajās konstrukcijās;
  • Skaņas gaisā izolācija R’w (C; Ctr) 36 (-1; -4) dB, kas nav augsts rādītājs, tomēr var uzskatīt, ka aizsardzības līmenis ir pietiekams;
  • Gaisa caurlaidības un siltumpretestības rādītāji atbilst normatīvajām prasībām.

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” sadarbībā ar Mežu nozares kompetences centru un ražošanas uzņēmumu SIA “Pavasars Housing Construction”uzsāka pētniecības projektu ar mērķi izstrādāt rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu. Veiksmīga pētījuma rezultātā izstrādāts specializēta koka karkasa moduļu ražošanas tehnoloģija un iegūti produkta risinājumu tehniskie novērtējumi. Vairāk informācija atrodama šeit.

Informācijas par veiktajām aktivitātēm iepriekšējos atskaites periodos: