Ugunsdrošība

ugunsdrosiba testesanaTestēšanas laboratorijas ugunsreakcijas testēšanas sektors veic būvizstrādājumu testēšanu atbilstoši Eiropas (EN) standartiem un klasifikāciju atbilstoši standartam LVS EN 13501-1:2010.

Ugunsreakcijas testēšanas sektorā veic visus nepieciešamos testus dažādu materiālu ugunsreakcijas klasificēšanai sekojošās ugunsreakcijas klasēs – A2; B; C; D un E.

Testēšanas standarti konkrētās ugunsreakcijas klases iegūšanai būvizstrādājumiem, izņemot grīdas segumus: 

Ugunsreakcijas klase

Standarti

A2

LVS EN 13823:2010LVS EN ISO 1716:2010

B

LVS EN 13823:2010LVS EN 11925-2:2011

C

LVS EN 13823:2010LVS EN 11925-2:2011

D

LVS EN 13823:2010LVS EN 11925-2:2011

E

LVS EN 11925-2:2011

Testēšanas standarti konkrētās ugunsreakcijas klases iegūšanai grīdas segumiem:

Ugunsreakcijas klase

Standarti

A2fl

LVS EN ISO 9239-1:2010LVS EN ISO 1716:2010

fl

LVS EN ISO 9239-1:2010LVS EN 11925-2:2011

fl

LVS EN ISO 9239-1:2010LVS EN 11925-2:2011

fl

LVS EN ISO 9239-1:2010LVS EN 11925-2:2011

fl

LVS EN 11925-2:2011

Ugunsreakcijas testēšanas sektorā ir iespējams veikt arī izmēģinājuma testus, kas izmantojami produktu attīstības  nolūkos, kā arī produktu ugunsreakcijas īpašību apzināšanai.

Testēšanas laboratorijas personāls paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot atbilstošos kursus, seminārus gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī organizējot prasmes pārbaudes ugunsreakcijas testēšanas sektora ietvaros.

Testēšanas laboratorija ir EGOLF biedrs, kas nodrošina sniegto pakalpojumu harmonizētu pieeju testu izpildē un materiālu klasifikācijā.

Testēšanas standarti un tehniskie noteikumi.

Ugunsreakcijas testēšanas VIDEO.

Testēšanas pakalpojumu sniegšanas kārtība (pasūtījuma noformēšana).

Kontaktpersona papildus informācijas gadījumā – Edgars Bukšāns.