Mēbeļu testēšanas sektors

  Mēbeļu testēšanas sektors piedāvā iespēju iegūt mēbeļu kvalitātes apliecinājumu atbilstoši Eiropas (EN), starptautiskiem (ISO) un nacionāliem standartiem. Testēšanas laboratorijā izdotie testēšanas pārskati ir atzīstami visā pasaulē.

  Testēšanas laboratoriju ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un tai ir piešķirts reģistrācijas Nr. T-316.

  Akreditācijas apliecība un sfēra pieejama šeit.

  Mēbeļu testēšanas sektorā iespējams veikt mēbeļu testus ne tikai pēc standartu, bet arī nestandarta testēšanas metodēm, atbilstoši klienta prasībām.

  Novērtējam bērnu mēbeļu (piemēram, bērnu gultiņu, šūpuļu, skolas mēbeļu), mājas un ne-mājas mēbeļu (piemēram, krēslu, galdu, dažādu uzglabāšanas mēbeļu, gultu, matraču, divstāvu gultu), un biroja mēbeļu drošību.

  Mēbeļu testēšanas sektorā:

  •  Veicam mēbeļu testēšanu, gan akreditācijas sfērā, gan ārpus tās. (Pastāvīgi pilnveidojamies un paplašinām akreditācijas jomu, bet ja konkrētā metode nav vēl akreditēta, izvērtējam mūsu tehniskās iespējas un pieņemam lēmumu kopā ar klientu).
  • Piedāvājam testēšanu produkta izstrādes un attīstības vajadzībām. (Jaunu produktu izveide. Esošo produktu pilnveidošana. Biznesa inkubatori un startapi. Šie un daudzi citi gadījumi ir realizējami ar indikatīvās testēšanas palīdzību).
  • Veicam ilgizturības, statiskās un cita veida pārbaudes dažāda veida mēbeļu un līdzvērtīgu produktu gadījumos.
  • Palīdzam izplānot un realizēt pārbaužu programmu nestandarta gadījumos, atbilstoši mūsu tehniskajām iespējām un kompetencei. (Ir reizes, kad inovatīvajam produktam, nav atbilstošu standartu pēc kuriem to vērtēt. Tad neatliek nekas cits, kā izmantot mūsu zināšanas, kompetenci un tehniskās iespējas, lai izvērtētu produktu).
  • Konsultēšana un vērtējuma sniegšana par bērnu spēļu laukumiem. (Veidojot aktīvās rotaļlietas vai spēļu laukumus, ir vērtīgi, kad radīto produktu novērtē neatkarīga institūcija un norāda uz nepilnībām, pirms produkts tiek saražots).

  Visbiežāk testējam sekojošas produktu grupas:

  • Bērnu mēbeles
  • Mājas lietošanas mēbeles
  • Publiskā pielietojuma mēbeles
  • Āra mēbeles
  • Biroja mēbeles

  Mēbeļu testēšanas sektorā ir akreditētas sekojošas testēšanas metodes saskaņā ar metožu sarakstu AD-04 (23.versija):

  • LVS EN 1728:2012 /AC:2013 6.punkts
  • LVS EN 1725:2001
  • LVS EN 14749+A1:2022
  • LVS EN 16122:2012/AC:2015
  • LVS EN 716-2:2017
  • LVS EN 1130:2020
  • LVS EN 747-2+A1:2015
  • LVS EN 1730:2013
  • LVS EN 14073-3:2004
  • LVS EN 14074:2004
  • LVS EN 12221-2+A1:2013
  • LVS EN 1022:2019
  • LVS EN 14988+A1:2020
  • LVS EN 17191:2021
  • LVS EN 14072:2004
  • LVS EN 71-8:2018
  • LVS EN 1729-1:2016/AC:2016
  • LVS EN 1729-2:2023
  • LVS EN 12899-1:2008 4.1.2 punkts
  • LVS EN ISO 6272-1:2011 7.2 punkts


  Piedāvātās testēšanas metodes ārpus akreditācijas sfēras:

  • LVS EN 1930:2012,
  • LVS EN 1176-1:2018,
  • BS 8509:2008+A1:2011.

  Piemērojamie prasību standarti:

  • LVS EN 527-1:2011
  • LVS EN 527-2+A1:2019
  • LVS EN 716-1+AC:2019
  • LVS EN 747-1+A1:2015
  • LVS EN 1130:2020
  • LVS EN 12221-1+A1:2013
  • LVS EN 14988+A1:2020
  • LVS EN 1930:2012
  • LVS EN 17191:2021
  • LVS EN 71-8:2018
  • LVS EN 1729-1:2016/AC:2016
  • LVS EN 1729-2:2023
  • LVS EN 581-1:2017
  • LVS EN 581-2:2016
  • LVS EN 581-3:2017
  • LVS EN 12520:2016
  • LVS EN 12521:2016
  • LVS EN 15372:2016
  • LVS EN 16139:2013
  • LVS EN 14749:2016
  • LVS EN 16121+A1:2017
  • LVS EN 1176-1:2018
  • BS 8509:2008+A1:2011
  • LVS EN 12521:2016
  • LVS EN 13150:2020
  • LVS EN 12899-1:2008 4.1.2 punkts
  Aktualizēts: 01.08.2023.

  Vilnis Jakovļevs

  Mēbeļu un virsmu apdares testēšanas sektora vadītājs Mob.tālr. +371 26146243

  Kristina Kozlovska

  Mēbeļu un virsmu apdares testēšanas sektora laboratorijas inženiere Mob.tālr. +371 20042901

   Nosūti mums ziņu

   Vārds

   Vārds

   E-pasts

   Telefona numurs

   Tava ziņa