Mechanical Testing

  The mechanical testing sector of the Testing Laboratory accomplishes the testing of wood and its products including construction product testing in accordance with internationally recognised standards.

  Mechanical testing sector determines mechanical characteristics of solid wood and wood based panel materials in bending, tension, compression and shear; the ultimate strength and modulus of elasticity of wood materials and structural elements for load bearing constructions; strength properties of wood materials joined lengthwise.

  Populārākie testēšanai pakļautie produkti un nosakāmie rādītāji apkopoti zemāk:

  • Zāģētiem un garenfrēzētiem konstrukciju kokmateriāliem: koksnes mitrums, blīvums, robežstiprība un elastības moduļi liecē;
  • Līmētajiem konstrukciju kokmateriāliem: ķīļtapu savienojumu robežstiprība liecē, līmēto brusu robežstiprība liecē un lokālais lieces elastības modulis; globālais elastības modulis, līmēto brusu līme šuves bīdes stiprība, līmes šuves delaminācija, mitrums un blīvums;
  • Logu un durvju sagatavēm: līmēto plaknes savienojumu delaminācijas, stiprība bīdē, pārbaude ar kaltu, iespiešanās pārbaude ar iekrāsotu šķīdumu un līmēto ķīļtapu savienojumu robežstiprība liecē, mitrumizturības pārbaude, ūdens necaurlaidības pārbaude, pārbaude ar jodu, pārbaude ar iekrāsotu ūdens šķīdumu;
  • Logiem un durvīm: siltumcaurlaidības (U vērtības) aprēķins;
  • Koksnes plātņu materiāliem: robežstiprība un elastības modulis liecē; stiepes stiprība perpendikulāri pret plātnes plakni; skrūvju noturība; mitrums; blīvums; uzbriešana biezumā pēc iegremdēšanas ūdenī, līmējuma stiprība saplākšņiem;
  • Maziem bezdefektu koksnes paraugiem: koksnes mitrums, blīvums, robežstiprība un elastības modulis statiskajā liecē, robežstiprība spiedē paralēli šķiedru virzienam un iespieduma pretestība.

  There are installed comprehensive testing devices in the mechanical testing sector with maximum loading range of 30 up to 600 kilonewtons (kN) in both tension and compression, and versatile equipment which provides wide possibilities for testing of wide range  of construction  products and product physically mechanical characteristics.

  We issue internationally recognized, accredited test reports in accordance with the following list of accredited test standards:

   

  Wood-based panels (EN 310:1993, EN 319:1993, EN 320:2011, EN 322:1993, EN 323:1993, EN 314-1:2004, EN 317:1993)

  Sawn timber (ISO 13061-2:2014/Amd.1:2017 8.1. point, EN 13183-1:2002 /AC:2003, EN 408:2010 +A1:2012 9.point, 10.point, 19.point, EN 13183-2:2002 /AC:2003)

  Glued structural timber (ISO 13061-2:2014/Amd.1:2017 8.1. point, EN 13183-1:2002 /AC:2003, EN 408:2010 +A1:2012 9.point, 10.point, 19.point, EN 13183-2:2002 /AC:2003, EN 14080:2013 annex C and D)

  Jānis Iejavs

  Head of the Mechanical Testing Sector Phone: +371 29847056

  Kaspars Šķēle

  Laboratory Engineer of the Mechanical Testing Sector Phone: +371 29222410

   Send Us Message

   Please enter your name.

   Your Name

   Your Email

   Your Phone

   Your Message