Mehāniskā Testēšana

  Testēšanas laboratorijas mehāniskās testēšanas sektors veic koksnes un tās izstrādājumu fizikālo un mehānisko testēšanu saskaņā ar starptautiski atzītu standartu prasībām.

  Mehāniskās testēšanas sektorā galvenokārt tiek noteiktas masīvkoksnes, līmēto konstrukciju kokmateriālu un koksnes plātņu materiālu fizikālās un mehāniskās īpašības. Tomēr piedāvājam veikt arī dažādu citu materiālu un izstrādājumu fizikāli mehānisko īpašību testēšanu pēc standarta vai klienta prasībām pielāgotām metodēm.

  Populārākie testēšanai pakļautie produkti un nosakāmie rādītāji apkopoti zemāk:

  • Zāģētiem un garenfrēzētiem konstrukciju kokmateriāliem: koksnes mitrums, blīvums, robežstiprība un elastības moduļi liecē;
  • Līmētajiem konstrukciju kokmateriāliem: ķīļtapu savienojumu robežstiprība liecē, līmēto brusu robežstiprība liecē un lokālais lieces elastības modulis; globālais elastības modulis, līmēto brusu līme šuves bīdes stiprība, līmes šuves delaminācija, mitrums un blīvums;
  • Logu un durvju sagatavēm: līmēto plaknes savienojumu delaminācijas, stiprība bīdē, pārbaude ar kaltu, iespiešanās pārbaude ar iekrāsotu šķīdumu un līmēto ķīļtapu savienojumu robežstiprība liecē, mitrumizturības pārbaude, ūdens necaurlaidības pārbaude, pārbaude ar jodu, pārbaude ar iekrāsotu ūdens šķīdumu;
  • Logiem un durvīm: siltumcaurlaidības (U vērtības) aprēķins;
  • Koksnes plātņu materiāliem: robežstiprība un elastības modulis liecē; stiepes stiprība perpendikulāri pret plātnes plakni; skrūvju noturība; mitrums; blīvums; uzbriešana biezumā pēc iegremdēšanas ūdenī, līmējuma stiprība saplākšņiem;
  • Maziem bezdefektu koksnes paraugiem: koksnes mitrums, blīvums, robežstiprība un elastības modulis statiskajā liecē, robežstiprība spiedē paralēli šķiedru virzienam un iespieduma pretestība.

  Mehāniskās testēšanas sektorā uzstādītas mūsdienīgas testēšanas iekārtas ar maksimālo slogošanas diapazonu no 30 līdz 600 kN un vispusīgu palīgaprīkojuma klāstu, kas paver plašas iespējas dažādu būvizstrādājumu un materiālu fizikāli mehānisko īpašību testēšanai.

  Izsniedzam starptautiski atzītus, akreditētus testēšanas pārskatus saskaņā ar sekojošo metožu sarakstu:

   

  Koksnes plātņu materiāli (LVS EN 310:2001, LVS EN 319:2000, LVS EN 320:2011, LVS EN 322:1993, LVS EN 323:2000, LVS EN 314-1:2005, LVS EN 317:2000)

  Zāģmateriāli (ISO 13061-2:2014/Amd.1:2017 8.1. punkts, LVS EN 13183-1:2003 /AC:2003, LVS EN 408+A1:2012 9.punkts, 10.punkts, 19.punkts, LVS EN 13183-2:2003 /AC:2003)

  Līmētie konstrukciju kokmateriāli (ISO 13061-2:2014/Amd.1:2017 8.1. punkts, LVS EN 13183-1:2003 /AC:2003, LVS EN 408+A1:2012 9.punkts, 10.punkts, 19.punkts, LVS EN 13183-2:2003 /AC:2003, LVS EN 14080:2013 C un D pielikums)

  Jānis Iejavs

  Mehāniskā testēšanas sektora laboratorijas vadītājs Mob.tālr. +371 29847056

  Kaspars Šķēle

  Mehāniskā testēšanas sektora laboratorijas inženieris Mob.tālr. +371 29222410

   Nosūti mums ziņu

   Vārds

   Vārds

   E-pasts

   Telefona numurs

   Tava ziņa