19
Apr

Monitoringa veikšana vājas nestspējas grunts meža autoceļiem, kas uzbūvēti uz koksnes pāļiem

Projekta mērķis ir iegūt objektīvus rezultātus par pārvaramā kūdras posma iespējamās nosēšanas dinamiku, kas ļaus novērtēt izmantotā konstruktīvā risinājumu – koka pāļu – darbību dažādos kūdras dziļumos, t.sk. atkarību no transporta kustības intensitātes.

Projekta periods: 2021.gada septembris – 2024.gada aprīlis.

Projekta pasūtītājs ir A/S Latvijas valsts meži.
Internetā ir pieejama projekta 1.starpziņojums:

Starpziņojumā uzsākta citu valstu pieredzes izpēte un analīze koksnes pāļu konstrukcijas izmantošanai meža autoceļu būvniecībā, vietās, kur nepieciešams šķērsot vājas nestspējas, saspiežamas gruntis – dažādas biogēnas izcelsmes gruntis (kūdra, dūņas, sapropelis), plūstošas konsistences māli un citas. Lai pārbaudītu koksnes pāļu piemērotību Latvijas apstākļiem un pilnveidotu tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus koksnes pāļu izmantošanai meža autoceļu būvniecībā, AS “Latvijas Valsts meži” meža autoceļa “Tēvgāršas ceļa turpinājums” būvprojektā no PK 02+50 līdz PK 07+50, iekļauta monitoringa sistēmas koksnes pāļu konstruktīvā risinājuma efektivitātes novērtēšanai. Starptskaitē apskatīti pirmo 12 testa pāļu statiskās slogošanas testēšanas rezultāti.

https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/monitoringa-veiksana-vajas-nestpejas-grunts-meza-autoceliem-kas-uzbuveti-uz-koksnes-paliem-2021-gads