02
Oct

P28 “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde”

MNKC 1.2.1.1.1/18/A/004 – P28 Darbības laikposmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam:

  • Izgatavoti eksperimentālo logu Pvasars Windows prototipi un veikta to veiktspējas izpēte laboratorijas apstākļos;
  • izpētīts loga prototips ugunsdrošības funkcijai;
  • Īstenotās eksperimentālās izstrādes ietvaros ir izgatavoti un uzstādīti eksperimentālo logu prototipi ekspluatācijai reālos apstākļos;
  • Pirms un pēc loga montāžas tika veikti trokšņa līmeņa un gaisa caurlaidības mērījumi telpā.

Papildu informācija – https://mnkc.lv/petijumi