22
Nov

Apsveicam un lepojamies!

Džūkstes pagasta pārvaldes Pateicības raksts par ieguldīto darbu pagasta un iedzīvotāju labā pirmssvētku pasākuma laikā 17.11.2023. tika pasniegts SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta direktoram Andrejam Domkinam.

Foto: Kristīne Jančevska