Par mums

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, AS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federācija parakstīja dibināšanas līgumu un nodibināja komercsabiedrības SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” saīsināti MeKA.

 

Mūsu vīzija

MeKAs vīzija ir kļūt par vienu no efektīvākajiem meža un koksnes kompetences centriem Baltijas valstīs, kurā kompetenti un motivēti darbinieki piedāvā produktu izpētes, attīstības un testēšanas, un neformālās profesionālās izglītības pakalpojumus.

Mūsu misija

MeKAs misija ir īstenot izglītības, zinātnes un industrijas integrāciju, sekmējot meža nozares izaugsmi par viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko, uz zināšanām balstīto nozari Latvijā.

Vērtības:

  • Atbildība un atvērtība,
  • Profesionālisms un izcilība,
  • Mērķtiecīgums un izaugsme,
  • Sadarbība un jaunākais instrumentārijs,
  • KLIENTS IR MŪSU GALVENĀ VĒRTĪBA.

Mērķis un uzdevums

  • MeKAs mērķis ir apvienot augstskolas un nozares uzņēmēju spēkus, lai celtu meža nozares konkurētspēju Baltijā.
  • MeKAs pamatuzdevums ir kompetenti un atbildīgi risināt nozares izvirzītos meža un koksnes produktu attīstības un profesionālās izglītības pilnveidošanas jautājumus.

Darbības virzieni:

  • Pētnieciskie un attīstības projekti,
  • Pakalpojumi testēšanas un pielietojamo pētījumu jomā,
  • Tālākizglītības pasākumi un atbalsts profesionālās izglītības pilnveidošanai.

Uzmanību!

Meklē labāko partneri savam projektam?

Latvijas Kokrūpniecības federācija
Latvijas Valsts Meži
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte