02
Nov

Koksnes biomasas izmantošana enerģijas ieguvē, tās patēriņa prognozes Latvijā un datu sagatavošana Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijai un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijai Kopīgās enerģētiskās koksnes aptaujas 2021 (Joint Wood Energy Enquiry 2021 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) vajadzībām

Pētniecības projekta mērķis ir apkopot datus par enerģētiskās koksnes pieejamību un patēriņu Latvijā laika posmā 2017.-2022., sagatavot prognozes enerģētiskās koksnes pieprasījumam Latvijā 2023.-2030., kā arī sagatavot datus apvienotās aptaujas “Joint Wood Energy Enquiry 2021” aizpildīšanai atbilstoši iniciatoru prasībām.

 

Pētniecības projekta īstenošanas laiks: no 01.07.2023 līdz 15.11.2023.