20
Apr

Pētniecības projekts P13 “Koka konstrukciju izmantošanas iespēju izpēte specifiskām lauksaimniecības ražošanas ēkām”

Pētniecības projekts P13 “Koka konstrukciju izmantošanas iespēju izpēte specifiskām lauksaimniecības ražošanas ēkām”

Pētnieciskā projekta mērķis ir izpētīt masīvkoka konstrukciju materiālu pielietojuma iespējas lauksaimniecības ražošanas apstākļos, kad konstrukcijas ir pakļautas specifiskiem telpu klimatiskajiem apstākļiem.

  01.02.2023. – 30.04.2023., aktivitātes īss apraksts:

 • Koku stādu dzesētavas ēkas tehnisko parametru apzināšana, iepazīšanās ar būvniecības ieceres un būvprojekta dokumentāciju;
 • Ēkas energobilances analīzes tehniskā uzdevuma sagatavošana;
 • Veikti koka norobežojošo būvkonstrukciju siltumtehnisko rādītāju pilotmērījumi.
  01.05.2023 – 31.10.2023., aktivitātes īss apraksts:

 • Ēkas tehnisko risinājumu CO2 pēdas novērtējuma uzsākšana;
 • Ēkas energobilances analīze ar sākotnējām vērtībām;
 • Koka norobežojošo būvkonstrukciju siltumtehnisko rādītāju noteikšanai paredzēto paraugu izgatavošana;
 • Izgatavo CLT paraugus, kurus kondicionē līdz nemainīgam svaram;
 • Kondicionēšanu veic piecos relatīvā mitruma režīmos;
 • Nav veikti siltumvadītspējas mērījumi, jo paraugi vēl kondicionējas.
Pētniecības projekta īstenošanas laiks 01.02.2023. līdz 01.01.2025.