20
Apr

Pētniecības projekts P13 “Koka konstrukciju izmantošanas iespēju izpēte specifiskām lauksaimniecības ražošanas ēkām”

Pētniecības projekts P13 “Koka konstrukciju izmantošanas iespēju izpēte specifiskām lauksaimniecības ražošanas ēkām”

Pētnieciskā projekta mērķis ir izpētīt masīvkoka konstrukciju materiālu pielietojuma iespējas lauksaimniecības ražošanas apstākļos, kad konstrukcijas ir pakļautas specifiskiem telpu klimatiskajiem apstākļiem.

    01.02.2023. – 30.04.2023., aktivitātes īss apraksts:

  • Koku stādu dzesētavas ēkas tehnisko parametru apzināšana, iepazīšanās ar būvniecības ieceres un būvprojekta dokumentāciju;
  • Ēkas energobilances analīzes tehniskā uzdevuma sagatavošana;
  • Veikti koka norobežojošo būvkonstrukciju siltumtehnisko rādītāju pilotmērījumi.
Pētniecības projekta īstenošanas laiks 01.02.2023. līdz 01.01.2025.