Projekti

Pētniecības projekts P13 “Koka konstrukciju izmantošanas iespēju izpēte specifiskām lauksaimniecības ražošanas ēkām”

Pētniecības projekts P13 “Koka konstrukciju izmantošanas iespēju izpēte specifiskām lauksaimniecības ražošanas ēkām”   Pētnieciskā projekta mērķis ir izpētīt masīvkoka konstrukciju materiālu pielietojuma iespējas lauksaimniecības ražošanas apstākļos, kad konstrukcijas ir pakļautas specifiskiem telpu klimatiskajiem apstākļiem.   Pētniecības projekta īstenošanas laiks 01.02.2023. līdz 01.01.2025.

Monitoringa veikšana vājas nestspējas grunts meža autoceļiem, kas uzbūvēti uz koksnes pāļiem

Projekta mērķis ir iegūt objektīvus rezultātus par pārvaramā kūdras posma iespējamās nosēšanas dinamiku, kas ļaus novērtēt izmantotā konstruktīvā risinājumu – koka pāļu – darbību dažādos kūdras dziļumos, t.sk. atkarību no transporta kustības intensitātes. Projekta periods: 2021.gada septembris - 2024.gada aprīlis. Projekta pasūtītājs ir A/S Latvijas valsts meži. Internetā ir pieejama projekta 1.starpziņojums: Starpziņojumā uzsākta citu valstu [...]

Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā

Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā: Projekta mērķis ir izveidot vienotu kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmu Latvijā, izmantojot inovatīvas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi padarot mežsaimniecību efektīvāku visiem iesaistītajiem tirgus dalībniekiem – kokmateriālu pārdevējiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem. Projekta īstenošanas laiks – no 2019.gada janvāra līdz 2022.gada decembrim.

Pētniecības projekts P1 “Koksnes būvizstrādājumu ugunsaizsardzības un konstruktīvo savienojumu risinājumu izstrādes atbalsta sistēmas izveide”

P1 aktivitātes laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2022. gada jūnijam: Izstrādāts datorprogrammas prototips – “UBK.LV”, kas var kalpot kā atbalsta sistēma būvniecības risinājumu ar koku lietošanā; Pētīti inovatīva koka konstrukciju savienojumu tehnoloģija ar ielīmētajiem tērauda stieņiem; Izgatavots eksperimentāls būvniecības prototips, kurā demonstrēts savienojumu pielietojums; Pētīti risinājumi koka fasādes izstrādājumu aizsardzībai pret uguni, kur [...]

Pētniecības projekts P2 “Koksnes vainu labošanas tehnoloģija”

Pētniecības projekts P2 realizēts laika posmā no 2019. gada jūlija līdz 2022. gada jūnijam: Izstrādāts koksnes vainu labošanas tehnoloģiskās līnijas prototips un aprobēta tehnoloģija; Izveidota koksnes vainu klasifikācijas sistēma, kas salāgojama ar mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta sistēmām; Aprobētas dažādas tehnoloģijas (CNC, lāzers, 3D printēšana) koksnes vainu labošanai; Izveidotas lielo datu kopas ar koksnes paraugu attēliem [...]

P28 “Pavasars Windows jaunā tipa koka logu prototipu izpēte un eksperimentālā izstrāde”

MNKC 1.2.1.1.1/18/A/004 - P28 Darbības laikposmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam: Izgatavoti eksperimentālo logu Pvasars Windows prototipi un veikta to veiktspējas izpēte laboratorijas apstākļos; izpētīts loga prototips ugunsdrošības funkcijai; Īstenotās eksperimentālās izstrādes ietvaros ir izgatavoti un uzstādīti eksperimentālo logu prototipi ekspluatācijai reālos apstākļos; Pirms un pēc loga montāžas tika veikti trokšņa līmeņa [...]

P29 “Rūpnieciski izgatavotu specializētu koka celtniecības moduļu prototipu izstrāde”

Projekts P29 realizēts laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam: Izgatavots un izpētīts eksperimentāls būvniecības modulis, kurš paredzēts novietošanai āra ekspluatācijas apstākļos; Pētījumā noskaidrots, ka eksperimentālā izstrādājuma mehāniskā noturība un stiprība būtu pietiekama; Celtniecības moduļa ugunsizturības īpašības ir zemas; Normālos ekspluatācijas apstākļos nav sagaidāma kondensāta rašanās moduļa norobežojošajās konstrukcijās; Skaņas gaisā izolācija [...]

Lai uzzinātu informāciju par testēšanas pakalpojumu, lūdzu, aizpildiet testēšanas pieteikuma veidlapu un nosūtiet to attiecīgās nozares personai.