Testēšana

Testēšana

Testēšanas laboratorija piedāvā kokmateriālu un koka izstrādājumu
testēšanas pakalpojumus privātpersonām un uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs.

Testēšana

Testēšanas laboratoriju ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK
un tai ir piešķirts reģistrācijas Nr. T-316

Testēšana

Testēšanas laboratorija ir starptautiskās organizācijas EGOLF (Eiropas Ugunstestēšanas,
inspicēšanas un sertificēšanas organizāciju grupa) biedrs.

Mēbeļu testēšanas sektors

Mēbeļu testēšanas sektors piedāvā iespēju iegūt testēšanas laboratorijā mēbeļu kvalitātes apliecinājumu atbilstoši Eiropas (EN) un citu valstu standartiem.
Lasīt vairāk

Mehāniskās testēšanas sektors

Testēšanas laboratorijas mehāniskās testēšanas sektors veic koksnes un tās izstrādājumu fizikālo un mehānisko testēšanu saskaņā ar starptautiski atzītu standartu prasībām.
Lasīt vairāk

Ugunsreakcijas testēšanas sektors

Ugunsreakcijas testēšana mēra materiāla vai sistēmas ietekmi uz ugunsgrēku, jo īpaši agrīnā stadijā, kad tas ir ļoti svarīgi drošai evakuācijai no ēkas vai transporta sistēmas.
Lasīt vairāk

Cieto biodegvielu testēšanas sektors

Testēšanas laboratorija veic dažādu enerģētiskās koksnes produktu testus saskaņā ar cietās biomasas kvalitātes pārbaudes metodiku, kas apstiprināta Eiropas (CEN) un starptautiskās (ISO) standartizācijas komitejas.
Lasīt vairāk

Lai uzzinātu informāciju par testēšanas pakalpojumu, lūdzu, aizpildiet testēšanas pieteikuma veidlapu un nosūtiet to attiecīgās nozares personai.