Testēšana

  Testēšanas laboratorija piedāvā kokmateriālu un koka izstrādājumu testēšanas pakalpojumus privātpersonām un uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs. Mūsu specializācija ir koksnes materiālu un produktu testēšana, tomēr plašās tehniskās iespējas un zināšanas ļauj veikt testēšanas pakalpojumus arī plašākam materiālu un produktu klāstam.

  Testēšanas laboratoriju ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un tai ir piešķirts reģistrācijas Nr. T-316.

  (akreditācijas apliecība un sfēra).

  Kvalitātes politika:

  Testēšanas laboratorijas kvalitātes sistēmas pamatā ir laboratorijas kvalitātes rokasgrāmata atbilstoši vispārējo kompetences prasību standartam EN ISO/IEC 17025, Eiropas akreditācijas dokuments akreditācijai paziņošanas mērķiem EA-2/17 M un REGULA (ES) Nr. 305/2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2011. gada 9. marta lēmums.

  Testēšanas pakalpojumi tiek sniegti, ja pasūtītājam ir pieņemamas laboratorijas darbību reglamentējošās procedūras, instrukcijas un noteikumi.

  Testēšanas process tiek veikts atbilstoši nacionālajiem, Eiropas (EN) un ISO sistēmu standartiem un normatīvajiem dokumentiem, izmantojot atbilstošu aprīkojumu un kompetentu personālu testēšanas veikšanai.

  Laboratorija savā darbībā garantē objektivitāti un konfidencialitāti attiecībā uz testēšanas procesu un iegūtajiem datiem.

  Mēs piedāvājam ne tikai,akreditētus būvizstrādājumu fizikāli mehāniskos un ugunsreakcijas testus, mēbeļu testus, enerģētiskās koksnes un citas cietās biomasas testus, bet arī dažādus nestandarta un, pēc klientu vajadzībām pielāgotus, testus.

  Testēšanas laboratorija ir Eiropas Savienības (ES) notificētā institūcija būvizstrādājumu regulas Nr.305/2011 ietvaros un tā reģistrēta notificēto institūciju reģistrā ar Nr. NB2040. Testēšanas laboratorija ir kompetenta veikt būvizstrādājumu atbilstības vērtēšanu un tai ir tiesības izsniegt starptautiski atzītus testēšanas pārskatus reglamentētajā sfērā par koka izstrādājumu un konstrukciju mehāniskajām īpašībām un to reakciju uz uguni.

  Testēšanas laboratorija ir starptautiskās organizācijas EGOLF (Eiropas Ugunsdrošības testēšanas, inspekcijas un sertifikācijas organizāciju grupas) ko ir pierādījusi EGOLF apliecība.

  Lai uzzinātu informāciju par testēšanas pakalpojumiem, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu un nosūtiet to laboratorijas atbildīgajai personai.

  Pieteikuma veidlapas:

  Kārlis Būmanis

  Direktora vietnieks, Testēšanas laboratorijas vadītājs Mob.tālr. +371 29455069
  E-pasts:

   Nosūti mums ziņu

   Vārds

   Vārds

   E-pasts

   Telefona numurs

   Tava ziņa