Testēšana

  Testēšanas laboratorija piedāvā kokmateriālu un koka izstrādājumu testēšanas pakalpojumus privātpersonām un uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs. Mūsu specializācija ir koksnes materiālu un produktu testēšana, tomēr plašās tehniskās iespējas un zināšanas ļauj veikt testēšanas pakalpojumus arī plašākam materiālu un produktu klāstam.

  Testēšanas laboratoriju ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un tai ir piešķirts reģistrācijas Nr. T-316. Laboratorija ir kompetenta veikt būvizstrādājumu, mēbeļu, koksnes materiālu un to izstrādājumu mehānisko un fizikāli ķīmisko testēšanu, cietā biokurināmā fizikālo testēšanu.

  Akreditācijas apliecība un sfēra pieejama šeit.

  Laboratorija piedāvā ne tikai akreditētas, bet arī dažādas nestandarta un klienta vajadzībām piemērotas testēšanas metodes.

  Testēšanas laboratorija ir Eiropas Savienības (ES) notificētā institūcija būvizstrādājumu regulas Nr.305/2011 ietvaros un tā reģistrēta notificēto institūciju reģistrā ar Nr. NB2040. Testēšanas laboratorija ir kompetenta veikt būvizstrādājumu atbilstības vērtēšanu, un tai ir tiesības izsniegt starptautiski atzītus testēšanas pārskatus reglamentētajā sfērā par koka izstrādājumu un konstrukciju mehāniskajām īpašībām un to ugunsreakciju.

  Testēšanas laboratorija ir starptautiskās organizācijas EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification) biedrs (EGOLF apliecība).

  Kvalitātes politika:

  Testēšanas laboratorijas kvalitātes sistēmas pamatā ir laboratorijas kvalitātes rokasgrāmata atbilstoši kompetences vispārīgo prasību standartam EN ISO/IEC 17025, Eiropas akreditācijas dokumentam par akreditāciju paziņošanas nolūkos EA-2/17 M un Eiropas parlamenta un padomes regulai (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts).

  Testēšanas pakalpojumi tiek sniegti, ja pasūtītājam ir pieņemamas laboratorijas darbību reglamentējošās procedūras, instrukcijas un noteikumi.

  Testēšanas process tiek veikts atbilstoši nacionālajiem, Eiropas (EN) un ISO sistēmu standartiem un normatīvajiem dokumentiem, izmantojot atbilstošu aprīkojumu un kompetentu personālu testēšanas veikšanai.

  Laboratorija savā darbībā garantē objektivitāti un konfidencialitāti attiecībā uz testēšanas procesu un iegūtajiem datiem.

  Mēbeļu testēšanas sektors

  Mēbeļu testēšanas sektors piedāvā iespēju iegūt testēšanas laboratorijā mēbeļu kvalitātes apliecinājumu atbilstoši Eiropas (EN) un citu valstu standartiem.
  Lasīt vairāk

  Mehāniskās testēšanas sektors

  Testēšanas laboratorijas mehāniskās testēšanas sektors veic koksnes un tās izstrādājumu fizikālo un mehānisko testēšanu saskaņā ar starptautiski atzītu standartu prasībām.
  Lasīt vairāk

  Ugunsreakcijas testēšanas sektors

  Ugunsreakcijas testēšana mēra materiāla vai sistēmas ietekmi uz ugunsgrēku, jo īpaši agrīnā stadijā, kad tas ir ļoti svarīgi drošai evakuācijai no ēkas vai transporta sistēmas.
  Lasīt vairāk

  Cietā biokurināmā testēšanas sektors

  Testēšanas laboratorija veic dažādu enerģētiskās koksnes produktu testus saskaņā ar cietā biokurināmā kvalitātes pārbaudes metodiku, kas apstiprināta Eiropas (CEN) un starptautiskās (ISO) standartizācijas komitejas.
  Lasīt vairāk

  Kārlis Būmanis

  Direktora vietnieks, Testēšanas laboratorijas vadītājs Mob.tālr. +371 29455069
  E-pasts:

   Nosūti mums ziņu

   Vārds

   Vārds

   E-pasts

   Telefona numurs

   Tava ziņa

   Lai uzzinātu informāciju par testēšanas pakalpojumu, lūdzu, aizpildiet testēšanas pieteikuma veidlapu un nosūtiet to attiecīgās nozares personai.