Ugunsreakcijas testēšanas laboratorija

  Ugunsreakcijas testēšanas laboratorija veic būvizstrādājumu testēšanu atbilstoši Eiropas (EN) standartiem un klasifikāciju atbilstoši standartam LVS EN 13501-1.

  Testēšanas laboratoriju ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un tai ir piešķirts reģistrācijas Nr. T-316.

  Akreditācijas apliecība un sfēra pieejama šeit.

  Ugunsreakcijas testēšana mēra materiālu vai sistēmas ietekmi uz būvizstrādājumu aizdegšanos un ugunsgrēka attīstību.

  Laboratorija veic nepieciešamos testus dažādu būvizstrādājumu klasificēšanai ugunsreakcijas klasēs – A2; B; C; D; E un F.

  Laboratorijas darbinieki paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot atbilstošus kursus un seminārus Latvijā un ārvalstīs, kā arī organizē iekšējās pārbaudes ugunsreakcijas testēšanas laboratorijas ietvaros.

  Testēšanas laboratorija ir EGOLF (European Group of Organizations for Fire Testing, Inspection and Certification ) www.egolf.global biedrs, kas nodrošina sniegto pakalpojumu harmonizētu pieeju testu izpildē un materiālu klasifikācijā.

  Klientiem piedāvājam akreditētas testēšanas metodes saskaņā ar metožu sarakstu AD-04 (23.versija):

  • LVS EN 13823+A1:2022
  • LVS EN ISO 9239-1:2010
  • LVS EN ISO 1716:2018
  • LVS EN ISO 11925-2:2020
  • LVS EN 13501-1:2019 – Ugunsreakcijas klasifikācija

  Testēšanas metodes ārpus akreditācijas sfēras produktu ugunsreakcijas veiktspējas prognozēšana:

  • LVS ISO 5660-1:2015/A1:2021
  Aktualizēts: 01.08.2023.

  Edgars Bukšāns

  Materiālu ugunsreakcijas testēšanas sektora vadītājs Mob.tālr. +371 26372288

   Nosūti mums ziņu

   Vārds

   Vārds

   E-pasts

   Telefona numurs

   Tava ziņa