20
Oct

Akreditēta jauna testēšanas metode LVS EN ISO 18847:2017

Akreditēta jauna testēšanas metode koksnes granulu un brikešu blīvuma noteikšanai saskaņā ar standarta LVS EN ISO 18847:2017 metodiku. Šis parametrs tiek izmantots koksnes granulu un brikešu kvalitātes novērtēšanā un iekļauts šo produktu specifikācijās. Tas sniedz informāciju par koksnes sablīvināšanās pakāpi, produkta energoietilpību, kā arī ražošanas tehnoloģiskā procesa rezultātu. Piedāvājam mūsu klientiem iekļaut testēšanas programmās, līdztekus citiem kvalitātes rādītajiem, arī šī parametra noteikšanu, lai apliecinātu savu produktu kvalitātes atbilstību un iegūtu objektīvu informāciju ražošanas procesa vadībai.